Aanmelden hulpvraag

Als professional kun je een hulpvraag melden als je denkt dat de inzet van een groep vrijwilligers een meerwaarde heeft voor het hulpverlenings- of zorgtraject van je cliënt(en).

Criteria zijn:

  • Cliënt heeft onvoldoende middelen
  • Fysiek of mentaal niet in staat om een project uit te voeren
  • En/of heeft evenmin een netwerk om hierbij te helpen.

Voorwaarden wanneer een project door kan gaan:

  • Cliënt is aanwezig bij het project en bereid om, waar mogelijk, te helpen.
  • Cliënt is bereid om de vrijwilligers te ontmoeten en behulpzaam te zijn.
  • De hulpverlener is aanwezig tijdens het project

meld uw praktische hulpvraag

meld uw sociale hulpvraag

meld uw expertise hulpvraag