Impact

Stichting Present verzorgt in Den Haag e.o. jaarlijks ca. 300 projecten voor mensen die dat nodig hebben. Mensen zonder eigen sociaal netwerk, met weinig of geen financiële middelen of, met een lichamelijke of geestelijke beperking. Ook maatschappelijke organisaties worden door vrijwilligers bijgestaan met praktische of sociale projecten.

Vrijwilligers helpen anderen bijvoorbeeld om hun huis en tuin op orde te krijgen of door leuke activiteiten te ondernemen. Leveranciers en particulieren doneren hun spullen die ze niet meer gebruiken of financieren materialen. Zo zorgen we er samen voor dat eenzaamheid en armoede wordt bestreden.

Als we naar de cijfers op het impact dashboard kijken, dan zien we een overzicht van het aantal projecten, hulpontvangers en vrijwilligers die er bij betrokken zijn.

De economische besparingen staan voor de vervangingswaarde. Wat besparen we aan kosten door het inzetten van vrijwilligers in plaats van professionals? Afgelopen jaar waren er 1.776 vrijwilligers bij betrokken. Onze vrijwilligers zijn onmisbaar.

De maatschappelijke besparingen zijn de kosten die we hebben bespaard door het uitvoeren van de projecten. Het getal zegt iets over welke zorgkosten bespaard zijn voor de samenleving door kosten van ondersteunende trajecten te voorkomen, verhelpen of verminderen.

De economische en maatschappelijke besparingen zijn indicatief. De cijfers zijn berekend met een impactmodel gebaseerd op bedragen van onder andere zorgverlenende instanties, gemeenten en op basis van het Present impact rapport, geschreven door het Instituut voor Publieke Waarden (IPW).

Het dashboard en de casus hierna laten zien hoe je de impact kunt kwantificeren. Stichting Present heeft dat overigens niet als hoofddoel, het belangrijkste is dat er daadwerkelijk mensen worden geholpen en we onze visie steeds meer tot uiting brengen. De visie waarin we een beweging op brengen in Den Haag waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. De cijfers geven wel een goed beeld van wat we nog meer betekenen voor de maatschappij.