Groepenbegeleider: ontmoeten, verbinden en een klus klaren

03-10-2018

De groepenbegeleider vervult een belangrijke rol

Maandelijks trekken weer andere Present vrijwilligersgroepen voor 4 uurtjes erop uit. Met elkaar gaan ze aan de slag bij een woonvoorziening of bij mensen thuis. De groep gaat op pad met een Present vrijwilligersproject. Dat kan een heerlijke wandeling met ouderen in een rolstoel zijn. Of heel praktisch: samen een woonkamer schilderen. Alle projecten hebben wel hetzelfde doel: ontmoeting, verbinding, verlichten van armoede en/of eenzaamheid. En niet te vergeten: de klus klaren! Bij dit alles speelt de Present groepenbegeleider een belangrijke rol: met mensen omgaan, het overzicht houden en bijdragen aan een mooi resultaat. De groepenbegeleider kiest zelf de projecten uit die hij of zij wil begeleiden. En bepaalt zelf of de inzet meer dan 1x per maand is. Door de groei van het aantal projecten overdag is Present Den Haag op zoek naar nieuwe groepenbegeleiders.

De groepenbegeleider is er voor de vrijwilligers

De Present medewerkers op kantoor zorgen voor het koppelen van een vrijwilligersgroep aan een project. Ongeveer twee weken voordat de vrijwilligers aan de slag gaan, legt de groepenbegeleider een projectbezoek af. Dit bezoek is om de puntjes op de ‘i’ te zetten. De Present groepenbegeleider stemt af met de activiteitenbegeleider van een woonvoorziening of met de hulpverlener bij mensen thuis. Op de projectdag zelf is hij/zij daardoor goed op de hoogte van wat, waar, wanneer en hoe. De begeleiding is niet alleen de klus klaren. Even belangrijk is dat de groepenbegeleider -haast ongemerkt- bijdraagt aan de ontmoeting tussen de vrijwilligers en de mensen die zij op die dag helpen.

De groepenbegeleider doorloopt de Present Academy

Iedereen die belangstelling heeft om Present groepenbegeleider te worden, volgt de gratis training van de Present Academy. Hiervoor is geen vooropleiding nodig. De training is op twee zaterdagen van 10:00 uur tot 14:00 uur inclusief een lunch. Op dag 1 leert u over Present en hoe projecten tot stand komen. Aan het eind van de eerste dag weet u hoe Present werkt. In de tussenliggende tijd loopt u mee met een Present vrijwilligersproject. Dag 2 is de terugkomdag. Op deze dag draait het ook om de vraag hoe Present bij u past en u bij Present.

Present Academy op 6 oktober

Twee keer per jaar biedt Present de Present Academy aan. Ook als u zich wil oriënteren of Present bij u past. Op zaterdag 6 oktober is de laatste training van 2018. Pakt u die kans? U kunt zich aanmelden bij onze projectcoördinator Monique op telefoonnummer 06-43 84 46 48. U bent van harte welkom.

Lees meer...