Present zijn in de netwerksamenleving

28-02-2019

Present zijn in de netwerksamenleving

Zonder netwerk in een netwerksamenleving

Wij leven in een netwerksamenleving. Mensen zijn verbonden met elkaar. Vanuit een netwerk krijgen mensen vaak veel voor mekaar. Deze verbondenheid speelt zich ook af in de virtuele wereld. Via Instagram, LinkedIn, Twitter en Facebook ontstaan netwerken van onbekenden. Via virtuele samenwerking komt dan het een en ander tot stand. Maar wat als je geen netwerk hebt?

Er zijn nog steeds mensen die door een samenloop van omstandigheden een gezond netwerk zijn kwijtgeraakt. Mensen die daardoor niet meer mee kunnen komen. Maar die wel met ondersteuning van de professionele hulpverlening het leven op de rails proberen te krijgen. Als hulpverleners dan een beroep doen op Present, is het een concrete vraag om praktische hulp. Het blijkt dat enkele uren inzet van Present vrijwilligers inspireert. Het inspireert de hulpontvanger om zich voorzichtig weer te gaan verbinden aan anderen.

Van ontmoeting naar verbinding is een proces

Voor de hulpontvangers die hun huis openzetten voor Present vrijwilligers speelt schaamte vaak een rol. Door verkeerde keuzes of externe factoren leeft men in armoede, met beperkingen of deels geïsoleerd. Er is schaamte om anderen te ontmoeten en toe te laten. Als dan een Present groep op een zaterdagmiddag helpt om het huis weer op orde te krijgen, komt er ruimte. Letterlijk ruimte om weer mensen te ontmoeten. Natuurlijk is dat een proces van loskomen van schaamte. In kleine stappen ontstaan ontmoetingen en verbinding met anderen: een netwerk. Het sociaal isolement wordt minder. Mensen kunnen weer meedoen.

Zo zijn vrijwilligers bij ieder project present in het leven van een individu. De vrijwilligers dragen samen met Present bij aan een inclusieve samenleving.  De oprichter van Instituut voor Publieke Waarden Eelke Blokker vertelt op welke wijze Present een maatschappelijke impact heeft in onze netwerksamenleving.

Wilt u ook hier deel van zijn? Meld u zich aan met familie of vrienden of collega’s voor een Present project via info@presentdenhaag.nl

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer...