Rijk Zwaan ontvangt oorkonde Maatschappelijk Betrokken Onderneming

28-06-2017

Met ruim 120 vrijwilligers hebben medewerkers van Rijk Zwaan dit jaar 24 projecten gerealiseerd. Voor deze topprestatie ontvingen zij een oorkonde van Stichting Present.

Medewerkers van Rijk Zwaan konden zich tijdens werktijd kunnen inzetten voor diverse vrijwilligersprojecten. Onder het motto “Rijk Zwaan werkt, ook voor een ander!” schreven medewerkers zich in voor een grote diversiteit aan activiteiten als wandelen met bejaarden, helpen bij de voedselbank, knutselen met gehandicapten, schilderen bij mensen thuis en ontruimen van verwaarloosde tuinen.

Reactie Rijk Zwaan: “Stichting Present heeft de hele organisatie op zich genomen; de voorbereiding gedaan, de contacten met instanties onderhouden en alle locaties bezocht. De samenwerking verliep goed! Na afloop kregen we veel positieve reacties, onder andere dat het heel dankbaar werk was om te doen, het mooi is dat je via je werk andere mensen gelukkig kan maken en je ziet hoe mensen onder andere omstandigheden soms moeten leven. Veelvuldig kregen we de vraag of we dit ook het komend jaar weer voortgezet zou worden. Dit geeft wel aan hoe motiverend het voor medewerkers is om je ook via werk in te zetten voor je naaste omgeving en mensen die het nodig hebben. Het komende jaar werken we dan ook graag weer samen met Stichting Present!”

Een prachtig voorbeeld van een succesvolle samenwerking met bedrijven. De kantoren van Stiching Present in Den Haag, Delft en Maassluis werkten mee aan de realisatie van dit omvangrijke project. En de grote betrokkenheid van Rijk Zwaan was enorm motiverend. We gaan voor de overtreffende trap in 2018.

 width=

Lees meer...