Teambuilding Ministerie BZK: handen uit de mouwen steken

22-10-2018

Teambuilding van beleidsadviseurs via vrijwilligerswerk

Een afdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) benaderde Present voor hun teambuilding middag. De collega die deze middag mocht organiseren, wist gelijk welke kant zij op wilde: je als vrijwilliger inzetten voor een ander. Na enig overleg viel de keuze op praktische projecten. Projecten waarbij de afdeling flink de handen uit de mouwen kon steken. Deze vrijwilligersgroep ging zich voor twee doelgroepen inzetten. Een deel ging werken aan een moestuin voor ouderen met een verstandelijke beperking. Het andere deel ging de grote schoonmaak oppakken in een woonvorm voor minderjarige kinderen en hun moeders. Vrijwilligersprojecten met als gemeenschappelijke noemer: ik zie jou! Van de twee projecten wordt de tuinklus uitgelicht.

Van braakliggend terrein naar moestuin

De afdeling werd pas op het laatste moment op de hoogte gebracht van de invulling van de middag. Het enige wat vooraf duidelijk was, was dat er een extra set kleren mee moest. De groep ging een braakliggend terrein wieden en een gedeelte afschermen. Daarmee kon met hun inzet een moestuin tot stand komen. Een moestuin voor de bewoners van Phila Heeswijk, een Philadelphia woongroep voor ouderen.

Samen flink de handen uit de mouwen steken

De Philadelphia begeleiders koesterden al langere tijd de wens om iets extra’s voor de bewoners te realiseren. Zij droomden van een structurele voorziening die zorgt voor beweging voor bewoners. En net zo belangrijk, voor ontmoeting tussen de bewoners van Phila Heeswijk en hun 55+ buren op de beneden- en boven etage. Zo ontstond het idee van een moestuin. Maar zelfs als de begeleiders hun vrije tijd hierin zouden steken, zou het terreintje bij het laatste deel alweer aan wieden toe zijn. Nu was het, met dank aan werknemers van het Ministerie van BZK, binnen een middag gerealiseerd.

 

 

Vrijwilligerswerk: resultaat, ontmoeting en verbinding

Present startte de middag met de begeleiders en vrijwilligers. Daarna gingen de vrijwilligers onder aansturing van Margret en Bastiaan aan de slag. Een aantal bewoners kwam ook meehelpen. Zo ontstond tijdens het wieden, zagen en timmeren ook ontmoeting tussen de groep beleidsadviseurs en bewoners van Philadelphia. De begeleiding van Phila Heeswijk vatte de middag samen. ‘Het is precies gegaan zoals de bedoeling was: in verbinding komen met elkaar met veel gezelligheid en een mooie moestuin als eindresultaat’. Eén van de vrijwilligers verwoordde de ervaring als volgt: ‘Onverwacht enerverend met mooie ontmoetingen’

Spreekt een vrijwilligersproject als vorm van teambuilding u aan? Wij infomeren u graag over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk via Present.

Lees meer...