Over ons

We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present wil die schakel zijn.

Word donateur van Present Den Haag

Visie en missie

De visie van Present Den Haag is een beweging op gang brengen in Den Haag waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Onze missie is om de brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Onze kernwaarden

1 – Ieder mens is alles waard
Vrijwilligers en hulpontvangers zijn gelijkwaardig en verdienen aandacht en respect. Daarom wil Present Den Haag zich met hart en ziel inzetten om mensen echt mens te laten zijn. Ieder individu is waardevol en kostbaar en heeft iets moois te bieden. We doen voor elk project ons uiterste best om dat voor alle betrokkenen zichtbaar te maken.

2 – Dichtbij verbinden
Present is geworteld in de lokale samenleving. Een van onze belangrijkste waarden is dat we lokaal onze verantwoordelijkheid willen nemen. In Utrecht willen wij bouwen aan netwerken met maatschappelijke partners. Tegelijkertijd willen wij ook mensen dichtbij – in hun eigen leefomgeving – met elkaar verbinden. Dat is niet vrijblijvend: Present-projecten zijn een leerervaring – de ander (en zijn/haar situatie) komt ook dichtbij jezelf en confronteert je ook met je eigen leefwereld. In deze kernwaarde zit ook een element van werken aan gerechtigheid. Verbinding – en heling – is nodig in een gebroken wereld.

3 – Goed doen goed doen
We willen goed doen en dit op een professionele manier. We geloven in een stad waarin mensen er zijn voor elkaar. We sluiten aan bij de huidige behoefte en mogelijkheden om te werken aan die sociale gerechtigheid. Daarom werken we creatief, innovatief, flexibel en dynamisch. We zijn professioneel in ons werk en leveren kwaliteit, met zorg en aandacht. We begeleiden onze vrijwilligers en zijn betrouwbaar. Alle partijen waarmee we samenwerken kunnen van ons op aan.

ANBI-status

Stichting Present Den Haag heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Statutaire naam: Stichting Present Den Haag
RSIN/Fiscaal nummer: 818975969
Koninginnegracht 15, 2514 AB in Den Haag
E-mail: info@presentdenhaag.nl
Telefoonnummer: 070 – 3696 540
Onkostenvergoeding bestuur: nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
Bestuursleden zijn onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers:
conform CAO Zorg & Welzijn

Keurmerk Goed Geregeld

NOV - aangepastWoensdag 16 maart 2016 heeft Present Den Haag het NOV Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld in ontvangst mogen nemen. Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk heeft na beoordeling van de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld door een adviseur van haar landelijk netwerk besloten tot het toekennen van het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld aan: Stichting Present Den Haag. Vereniging NOV is van mening dat deze organisatie het vrijwilligerswerk zo heeft georganiseerd dat vrijwilligers kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten en te ontplooien.

Maxima en Present

Present in Nederland

Present Den Haag maakt deel uit van het landelijk netwerk van Present Nederland. In 2003 in Zwolle werd de eerste Stichting Present opgericht. De formule bleek aan te slaan en ook in andere plaatsen kwamen er lokale initiatiefnemers om een eigen Present van de grond te krijgen. Het landelijke netwerk groeide snel. In 2011 werd in Zuidoost Friesland de 50e Stichting Present opgericht in bijzijn van Prinses Máxima.

Bekijk hier een actueel overzicht van Present in Nederland.

Het is mogelijk om onder begeleiding van Present Nederland zelf een lokale Stichting Present te starten. Bezoek voor meer informatie hierover de site van Present Nederland.