Team

Op kantoor

Een enthousiast team staat dagelijks klaar om verbindingen te leggen tussen mensen die hulp nodig hebben én mensen die hulp kunnen bieden. Met de onmisbare hulp van vrijwilligers zijn we samen Present in Den Haag!

Coördinatorenteam:

 • Eva Mabayoje, Algemeen Manager
 • Monique Rog, projectcoördinator
 • Shari van den Hout, projectcoördinator

  • Vaste vrijwilligers:

   • Herman Kraamwinkel, projectmedewerker
   • Bert Fokke, projectmedewerker

   Bestuur

   Het bestuur van Stichting Present wordt gevormd door Reinier Koppelaar (voorzitter), Martine de Wit (secretaris), Erik Kemink (algemeen bestuurslid), Henk-Willem Laan (penningmeester) en Simon Holwerda (algemeen bestuurslid). Samen maken zij zich sterk om vanuit een christelijke sociale basis een maatschappelijke beweging op gang te brengen, waarbij mensen met hun beschikbare mogelijkheden het vanzelfsprekend vinden om zorg te dragen voor elkaar en de samenleving. Het bestuur van Stichting Present Den Haag is onbezoldigd.

   Reinier Koppelaar, voorzitter

   Werkzaam als: beleidscoördinator bij het Ministerie van VWS.

   “Ik ben sinds 1 januari 2016 voorzitter geworden van Stichting Present. Ik draag het werk van Present al langer een warm hart toe, omdat het een belangrijke verbindende schakel vormt tussen de wereld van mensen die hun leven goed voor elkaar hebben en daardoor wat te geven hebben, en die van mensen voor wie het leven moeilijker is en juist wel een steuntje kunnen gebruiken. Mijn drijfveer is dat ik het belangrijk vind om me voor de samenleving in te zetten, en dat komt voor mij voort uit christelijke overtuiging. Tot slot vind ik bestuurswerk gewoon leuk!”

   Martine de Wit, secretaris

   Werkzaam als: programma manager duurzaamheid bij bouwmaterialen concern CRH.

   “In mijn werk houd ik me bezig met de milieukant van duurzaamheid, voor de sociale kant ben ik in 2015 begonnen als groepenbegeleider bij Present Den Haag. Er zijn verschillende groepen vrijwilligers die zich belangeloos melden bij Present om een ochtend of middag een vrijwilligersklus te gaan doen. Het is mooi om te zien hoe vrijwilligers en hulpontvangers zo’n ochtend of middag beleven. Iets simpels als tijd geven om een leuke spelletjesmiddag te verzorgen of behang af te halen voor iemand die dat goed kan gebruiken: het levert vaak zoveel waardevols op. Sinds dit jaar zet ik me ook als bestuurslid in om de mooie organisatie die Present is te ondersteunen.” 

   Erik Kemink, algemeen bestuurslid

   Werkzaam als: Algemeen directeur Pitpoint Clean Fuels. Pitpoint wil de aarde schoner en mooier maken en heeft de ambitie dat er 100% schoon vervoer is in 2030.
    
   “Ik heb in de afgelopen jaren een aantal keer een project gedaan voor Present en dat heeft een diepe indruk op me gemaakt. Ten eerste omdat Present hulp levert waar anderen geen mogelijkheden meer zien en dat dan gewoon met vrijwilligers. En ten tweede omdat het mooi is met een groep mensen samen een hele concrete en praktische bijdrage te mogen leveren om het leven van iemand een stukje beter te maken. Ik vind het erg leuk om de wereld een beetje mooier te maken en heb er zin in om dat nu te doen als bestuurslid van Present.”

   Simon Holwerda, algemeen bestuurslid

   Werkzaam als: in mijn werk bij Royal HaskoningDHV lever ik een bijdrage aan de voorbereiding en realisatie van infrastructurele projecten, van landelijke fietspaden tot drukke snelwegen.

   “Ik woon al zo’n 15 jaar in Den Haag. Als echte stadsbewoner gebruik ik de faciliteiten die er zijn en kom ik daar bekenden en vrienden tegen, maar ken ik mijn buren nauwelijks. Het is makkelijk om mensen over het hoofd te zien en je kan geen aandacht voor iedereen hebben, zoals ‘op het dorp’.  Als bestuurslid hoop ik mee te bouwen aan de infrastructuur die het mogelijk maakt dat mensen elkaar helpen!”

   Henk-Willem Laan, penningmeester

   Werkzaam als: Directeur/Bestuurder NSGK.

   “Stichting Present draagt op een eigentijdse manier bij aan het bevorderen van vrijwilligerswerk in Den Haag. Dat kan onze mooie stad goed gebruiken, dat (meer) mensen omzien naar elkaar. Ik wil dit mooie werk graag ondersteunen met mijn financiële en bestuurlijke expertise. Ik ben trots op het team en alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de goede zaak!”