Het Presentconcept

Een brug slaan tussen mensen die iets willen bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij groep als individu de mogelijkheid om zich in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

In 1 dag komt er echt iets van de grond

Dat kan eenmalig, op projectbasis waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft, maar ook structureel. Het doel van Present is om een  beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!

Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van de groep vrijwilligers. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Door onze nauwe samenwerking met professionele hulp- en welzijnsinstanties hebben wij een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs achter de voordeur. Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door op deze manier samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de Haagse samenleving.  Wij organiseren projecten die gebaseerd zijn op jullie interesses, kennis en kunde en selecteren projecten waarbij jullie inzet zinvol én effectief is.

Doe ook mee!

Dus, wil jij met jouw team, afdeling, kring, familie of vriendengroep “present zijn” in Den Haag?

Meld je aan of neem contact op voor een kennismaking.

Of lees meer over meedoen als bedrijf, (semi)overheid, kerk, studentenvereniging, school, groep of individu.