Typen projecten

Voor groepen organiseren wij drie typen Presentprojecten:

Sociale projecten

Koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, koffiedrinken met eenzame ouderen, etc.

Praktische projecten

Opknappen of schoonmaken van een woning, onderhoud verrichten aan een tuin. etc.

Expertise projecten

Financieel advies, juridisch advies, sollicitatietrainingen, etc.

Present Flex Groepen

Een Present Flex Groep is een vrijwilligersgroep die meer dan één keer per jaar in wisselende samenstelling praktische en/of sociale projecten uitvoert. De samenstelling wisselt omdat de vrijwilligers zelf bepalen hoe vaak zij beschikbaar zijn en welke type projecten hen aanspreekt. Lees verder »

Incidentele projecten

Present Den Haag heeft ook incidentele projecten die meestal binnen een kwartaal worden opgezet, zoals Licht in donkere dagen (LiDD) en de Zomertas.