Typen projecten

Voor groepen organiseren wij drie typen Presentprojecten:

Sociale projecten

Koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, koffiedrinken met eenzame ouderen, etc.

Praktische projecten

Helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning, onderhoud verrichten aan een tuin. etc.

Expertise projecten

Financieel advies, juridisch advies, sollicitatietrainingen, etc.