Werkwijze Present

1. Kennismaking

Present Den Haag maakt kennis met de vrijwilligersgroep. Wij geven een presentatie en de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk aan.

2. Inventariseren talent en interesse

Aan de hand van enkele voorbeelden ontdekken we met de groep waar de interesses liggen.

3. Matchen

Present Den Haag maakt de match tussen het groepsaanbod en de hulpvraag rondom maatschappelijke noden in Den Haag. In samenwerking met ruim 50 maatschappelijke organisaties wordt het meest geschikte vrijwilligersproject geselecteerd.

4. Projectbezoek

Na het matchen van de groep met een project bezoeken we de projectlocatie om de vrijwilligersactiviteit tot in detail door te spreken. Aanwezig zijn: een vertegenwoordiger van de vrijwilligersgroep, een professioneel hulpverlener van de maatschappelijke organisatie, een medewerker van Present Den Haag en eventueel de hulpontvanger. Doorgaans neemt Present Den Haag de voorbereiding voor haar rekening.

5. Het vrijwilligersproject

Op de afgesproken plaats en tijd vindt het vrijwilligersproject plaats. Samen zetten we de schouders onder een activiteit. Het vrijwilligersproject wordt begeleid door een hulpverlener van de maatschappelijke organisatie en/of een begeleider van Present Den Haag.

6. Evaluatie & reflectie

Na afloop van het vrijwilligersproject nemen we een moment om te evalueren en ervaringen te delen.

7. De maatschappelijke beweging

Deze laatste stap vindt niet meer zozeer bij Present plaats. Dit is ons hogere streven. Vanuit Present werken wij aan een maatschappij waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien.