Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van stichting Present. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van stichting Present. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Diverse (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van stichting Present, welke geen eigendom zijn van stichting Present. Deze links zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van stichting Present.

Hoewel stichting Present uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan en/of voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door stichting Present worden onderhouden wordt afgewezen.

Stichting Present sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.