Meedoen als kerk

Bij veel kerken groeit het verlangen om in de eigen lokale omgeving dienend aanwezig te zijn. Om als christenen het geloof in de praktijk te brengen met concrete naastenliefde.

Meer diaconaal bewustzijn

Daarbij kun je als kerk voor een aantal vragen komen te staan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat dat werk niet alleen op de schouders van de diaconie of een groepje gemeenteleden terechtkomt, maar dat de hele gemeente erbij wordt betrokken? Hoe bereik je de mensen die hulp echt het beste kunnen gebruiken? Moet je het werk niet aan zorgprofessionals overlaten? Welke hulp kun je bieden, wat sluit aan bij de talenten van de gemeenteleden en hoe krijg je en houd je hen enthousiast? De Present werkwijze wil een antwoord zijn op deze vragen.

Delen wat we ontvangen hebben

Present Den Helder werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in Den Helder samen. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het goed is om te delen van wat we ontvangen hebben. Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren

  • De samenwerking met Present kunt u als kerk op diverse manieren vormgeven:
  • Nodig Present uit voor een presentatie in uw gemeente, kring of vereniging.
  • Organiseer een ‘diaconale dag’. Tijdens deze dag doet de hele gemeente, ingedeeld in verschillende groepen, mee aan Present-projecten bij u in de wijk of stad. Dit is goed te koppelen aan een themadienst.
  • Stimuleer groepen die meedoen aan een project van Present om ook samen ervaringen uit te wisselen en het project te reflecteren.
  • Stel bijvoorbeeld binnen de diaconie een contactpersoon aan of vorm een Presentcommissie. Betrek gemeenteleden zoals voorgangers, oudsten, jeugdleiders en kringleiders.
  • Geef ruimte aan verhalen over de projecten.
  • Breng de Michacursus onder de aandacht van uw gemeente. Present is een van de initiatiefnemers van deze cursus over goed en recht doen. Onderdeel van deze cursus is een diaconaal project.
  • Door het diaconale werk via Present ervaren de deelnemers hoe leuk het is om nuttig en zinvol bezig zijn, als mens en als christen, samen met mensen uit de geloofsgemeenschap. Daarnaast is de ontmoeting met de ander een waardevolle ervaring; er ontstaat meer begrip en meeleven voor mensen in moeilijke omstandigheden.

Present organiseert en begeleidt

Voor groepen organiseren wij twee type Presentprojecten:

  • Sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen
  • Praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.

Een project wordt altijd georganiseerd op basis van jullie wensen en beschikbaarheid. Na jullie aanmelding nemen we contact op om deze te inventariseren.

Geen kosten

Deelname aan een vrijwilligersproject is voor kerken in principe kosteloos. Eventueel verzoeken we jullie om een kleine bijdrage te doen voor bijvoorbeeld de inkoop van materialen.

Meld je aan of neem contact op voor een kennismaking of presentatie