Ambassadeurs

We zijn blij met de mensen die zich als ambassadeur aan onze Stichting hebben verbonden!

Onze ambassadeurs ondersteunen de doelstelling van Present. Ze dragen de organisatie en de activiteiten een warm hart toe en verbinden hun naam aan Present. Door hun naam te verbinden, ondersteunen zij onze stichting en creëren zij draagvlak waarmee wij als Present naar buiten toe kunnen treden. Op deze manier kunnen organisaties en andere contacten zien dat de activiteiten van de stichting breed worden gedragen.

Onze ambassadeurs vertegenwoordigen verschillende (maatschappelijke) aandachtsgebieden; overheid en politiek (vacant), bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de wooncorporaties. Deze aandachtsgebieden sluiten goed aan bij het werk van Stichting Present Deventer.

 

Vanuit de maatschappelijke organisaties

Jan Griepink
Lid Raad van Bestuur Carinova
Verbindende schakel met de maatschappelijke organisaties

 

 

 

Waar denk je aan bij Stichting Present?
Present staat voor het bouwen aan een samenleving waarin mensen er voor elkaar zijn wanneer nodig. Met het bieden van support maakt Present het verschil voor mensen die het op dat moment even nodig hebben. De kracht van de Present projecten ligt in de betrokkenheid en de kleinschaligheid. Het brengt mensen bij elkaar.

Wat maakt dat je zo enthousiast bent om ambassadeur voor onze Stichting te worden?
De achterliggende gedachte, maar ook het zelf deelnemen aan Present projecten, heeft mij enthousiast gemaakt. Deelnemen heeft niet alleen waarde voor de ontvanger, maar ook voor de deelnemer. Deelnemen is vooral ook leuk omdat het ook verrast.  En samen deelnemen als team of organisatie maakt het misschien nog wel verrassender.

Waar sluit het werk van Stichting Present aan bij de missie en het werk van Carinova?
Carinova biedt huishoudelijke hulp, wijkverpleging en woonzorg aan 15.000 cliënten in de regio. Voor en met onze cliënten werken we samen met Present. Uit ervaring weten we wat de bijdrage van Present kan betekenen. Het kan gaan om een dag genieten, maar ook om een klus thuis om veilig wonen mogelijk te maken.   

Wat is jouw droom voor Deventer, de vrijwilligers en Present?
Present verbindt. Mijn droom is nog meer mensen en organisaties te verbinden met Present en daarmee de verbinding in de samenleving te versterken.Vanuit de woningcorporaties

 

Joke Hofman
Directeur/bestuurder Woningcorporatie Ieder1

 

 


Waar denk je aan bij Stichting Present?

Ik denk bij de Stichting Present aan een organisatie van mensen die het leuk vinden om iets extra’s te doen voor  andere mensen.

Wat maakt dat je zo enthousiast bent om ambassadeur voor onze Stichting te worden?
De doelstelling van de Stichting Present sluit goed aan bij mijn persoonlijke overtuiging dat de wereld een stuk mooier wordt als we af en toe de handen uit de mouwen steken voor een ander.

Waar sluit het werk van Stichting Present aan bij de missie en het werk van Ieder1? 
Woonbedrijf ieder1 biedt mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug door ze een goede en betaalbare woning te verhuren. Het hebben van een ‘thuis’ is voor de meeste mensen een essentiële randvoorwaarde voor een waardevol leven. Dat is de functie van woningcorporaties zoals Woonbedrijf ieder1. Soms is het hebben van een huis alleen niet genoeg en is net iets meer nodig. Dat kan hulp achter de voordeur zijn of persoonlijke aandacht.  Een mooi Nederlands gezegde is dat je zelf de slingers moet ophangen. Present doet precies dat: een steuntje bij het ophangen van de slingers.

Wat is jouw droom voor Deventer, de vrijwilligers en Present?
Dat in Deventer wonen betekent dat je vanzelfsprekend bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen een steuntje in de rug geeft en krijgt, op de momenten dat dat nodig is.


Vanuit overheid en politiek

Ron König

Burgemeester Gemeente Deventer 

 

 

 

 

Waar denk je aan bij Stichting Present?
Ik ben erg onder de indruk van het goede werk van de stichting. Deventer heeft een groot hart en er zijn heel veel mensen die graag iets voor een ander doen. Dit geldt zowel in de stad als in de dorpen en het buitengebied. Dankzij Present weten vrijwilligers en mensen die hulp kunnen gebruiken elkaar te vinden.

Wat maakt dat je zo enthousiast bent om ambassadeur voor onze Stichting te worden?
Present zorgt voor verbinding in onze samenleving. De stichting zorgt ervoor dat aandacht landt waar deze het hardst nodig is. Dat goede doel steun ik van harte!

Waar sluit het werk van Stichting Present aan bij de missie van de gemeente?
We zijn er beiden voor de inwoners van de gemeente Deventer. Binnen de gemeente zijn we iedere dag bezig met het welzijn van onze inwoners. Dan gaat het vooral over formele hulp aan inwoners die het zonder ondersteuning niet redden. Maar Deventer zou Deventer niet zijn zonder alle mensen die zich inzetten voor een ander. Het werk van de vrijwilligers is onbetaalbaar, en zij maken echt het verschil in het leven van anderen.    

Wat is jouw droom voor Deventer, de vrijwilligers en Present?
Ik droom van gelukkige inwoners, die aandacht hebben voor een ander en aandacht krijgen als ze die nodig hebben. En mede dankzij stichting Present lukt dat al heel vaak!


Vanuit het bedrijfsleven

  • Vacant