Ambassadeurs

We zijn blij met de mensen die zich als ambassadeur aan onze Stichting hebben verbonden!

Onze ambassadeurs ondersteunen de doelstelling van Present. Ze dragen de organisatie en de activiteiten een warm hart toe en verbinden hun naam aan Present. Door hun naam te verbinden, ondersteunen zij onze stichting en creëren zij draagvlak waarmee wij als Present naar buiten toe kunnen treden. Op deze manier kunnen organisaties en andere contacten zien dat de activiteiten van de stichting breed worden gedragen.

Onze ambassadeurs vertegenwoordigen verschillende (maatschappelijke) aandachtsgebieden; overheid en politiek, bedrijfsleven en de wooncorporaties. Deze aandachtsgebieden sluiten goed aan bij het werk van Stichting Present Deventer.

 


Vanuit gemeente Deventer

Andries Heidema

 

Andries Heidema

Burgemeester Deventer
Verbindende schakel naar gemeenteraad, politiek en samenleving Deventer breed

 

 

Waar denk je aan bij Stichting Present?
Aan echt en doorleefd Noaberschap.
Aan warmte, medemenselijkheid, uitgestoken handen en een arm om de schouder voor mensen die dat echt nodig hebben

Wat vind je de toegevoegde waarde van Present in Deventer?
Veel mensen willen best wel iets voor de noaber doen.  En er zijn veel mensen die er enorm mee geholpen kunnen worden. Maar hoe hoe breng je “vraag en aanbod” bij elkaar?  Dan staat Present klaar.

Waarom ben je ambassadeur voor deze Stichting?
Voor mij als burgemeester staat centraal dat Deventer en plek is en blijft waar mensen zich echt THUIS voelen. Een plek waar je je veilig voelt, waar onderdak en werk is, waar als mens wordt gezien en gewaardeerd; een echte SAMEN-LEVING. Present levert hieraan een heel waardevolle bijdrage vanuit een echte compassie voor mensen.

Wil je mogelijk iets delen over je ervaring met een Present project?
Een mevrouw die veel tegenslag in haar leven had meegemaakt en allerlei lichamelijke beperkingen had trok zich terug in haar huis. De tuin verwaarloosde steeds meer. Met een enthousiast team hebben we in een dag haar tuin weer helemaal opgeknapt. Mevrouw zorgde voor de koffie en koek. De glans die in haar ogen verscheen door het warme contact met de vrijwilligers en door de tuin waar ze weer trots op kon zijn en van kon genieten. Dat zal ik nooit vergeten.

10 jaar Present in Deventer. Wat is jouw droom voor Deventer, de vrijwilligers en Present?
Dat Deventer nog meer de plek zal zijn waar ieder zich echt THUIS voelt. En dat dankzij Present nog meer vrijwilligers en hulpvragers zich echte NOABERS zullen voelen.


Vanuit de woningcorporaties

Liesbeth van Asten

 

Liesbeth van Asten
Directeur Bestuurder van Wooncorporatie Rentree

Verbindende schakel met de wooncorporaties in Deventer, o.a. via collectief corporatie-overleg

 

 

Er is veel good will in de samenleving maar soms is er even een zetje nodig om het handen en voeten te geven. Stichting Present kan net dat zetje zijn.

Aandacht is een belangrijke pijler binnen onze organisatie. Dat geven we op vele manieren vorm. Een van die manieren is dat medewerkers van Rentree praktisch in de buurt aan de slag gaan bij een huurder of een groep van bewoners. Present brengt onze wens om buiten het dagelijkse werk iets voor een ander te doen en de behoefte van de ander bij elkaar. Men houdt het heel eenvoudig. Dat maakt Present zo aantrekkelijk. Niet ingewikkeld maken maar gewoon doen.  En ook al lijkt het een  klein gebaar, de impact is groot.

Deventer mag trots zijn dat er zoveel inwoners bereid zijn om even wat te doen voor een ander en dat er een organisatie in de stad is die dat helpt vormgeven. 


Vanuit het bedrijfsleven

Marco Aarnink

 

Marco Aarnink

Voormalig directeur/eigenaar Drukwerkdeal
Verbindende schakel met Deventer bedrijfsleven, MKB Deventer, lid Junior Kamer Deventer

 

 

 

Waar denk je aan bij Stichting Present?
Er zijn voor elkaar!

Wat vind je de toegevoegde waarde van Present in Deventer?
Dat het helpen van elkaar vaak niet om geld gaat, maar puur om handjes, sociale contacten, mensen bij elkaar brengen!

Waarom ben je ambassadeur voor deze Stichting?
Als iedereen 1 iemand in zijn naaste omgeving helpt, dan helpen we zo onbewust de hele wereld!

Wil je mogelijk iets delen over je ervaring met een Present project?
Wij hebben samen met de bewoners van een zorginstelling voor doven en slechthorenden pannenkoeken gebakken. Een ontzettend sociale middag voor deze groep mensen die vaak toch in een bepaald isolement leven. Al snel brak het ijs bij de groep en we hebben een super leuke middag met elkaar beleefd, waar lol, chemie en een leuke activiteit de overhand hadden!

10 jaar Present in Deventer. Wat is jouw droom voor Deventer, de vrijwilligers en Present?
Meer leden, meer bewustzijn voor het helpen met handjes en het er zijn voor elkaar in plaats van helpen met geld….