Ambassadeurs

We zijn blij met de mensen die zich als ambassadeur aan onze Stichting hebben verbonden!

Onze ambassadeurs ondersteunen de doelstelling van Present. Ze dragen de organisatie en de activiteiten een warm hart toe en verbinden hun naam aan Present. Door hun naam te verbinden, ondersteunen zij onze stichting en creëren zij draagvlak waarmee wij als Present naar buiten toe kunnen treden. Op deze manier kunnen organisaties en andere contacten zien dat de activiteiten van de stichting breed worden gedragen.

Onze ambassadeurs vertegenwoordigen verschillende (maatschappelijke) aandachtsgebieden; overheid en politiek (vacant), bedrijfsleven en de wooncorporaties. Deze aandachtsgebieden sluiten goed aan bij het werk van Stichting Present Deventer.

 


Vanuit overheid en politiek – vacant


Vanuit de woningcorporaties

 

Joke Hofman

Directeur/bestuurder Woningcorporatie Ieder1

 

 

Waar denk je aan bij Stichting Present?
Ik denk bij de Stichting Present aan een organisatie van mensen die het leuk vinden om iets extra’s te doen voor  andere mensen.

Wat maakt dat je zo enthousiast bent om ambassadeur voor onze Stichting te worden?
De doelstelling van de Stichting Present sluit goed aan bij mijn persoonlijke overtuiging dat de wereld een stuk mooier wordt als we af en toe de handen uit de mouwen steken voor een ander.

Waar sluit het werk van Stichting Present aan bij de missie en het werk van Ieder1? 
Woonbedrijf ieder1 biedt mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug door ze een goede en betaalbare woning te verhuren. Het hebben van een ‘thuis’ is voor de meeste mensen een essentiële randvoorwaarde voor een waardevol leven. Dat is de functie van woningcorporaties zoals Woonbedrijf ieder1. Soms is het hebben van een huis alleen niet genoeg en is net iets meer nodig. Dat kan hulp achter de voordeur zijn of persoonlijke aandacht.  Een mooi Nederlands gezegde is dat je zelf de slingers moet ophangen. Present doet precies dat: een steuntje bij het ophangen van de slingers.

Wat is jouw droom voor Deventer, de vrijwilligers en Present?
Dat in Deventer wonen betekent dat je vanzelfsprekend bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen een steuntje in de rug geeft en krijgt, op de momenten dat dat nodig is.


Vanuit het bedrijfsleven

Marco Aarnink

 

Marco Aarnink

Directeur/eigenaar Print.com
Verbindende schakel met Deventer bedrijfsleven, MKB Deventer, lid Junior Kamer Deventer

 

 

 

Waar denk je aan bij Stichting Present?
Er zijn voor elkaar!

Wat vind je de toegevoegde waarde van Present in Deventer?
Dat het helpen van elkaar vaak niet om geld gaat, maar puur om handjes, sociale contacten, mensen bij elkaar brengen!

Waarom ben je ambassadeur voor deze Stichting?
Als iedereen 1 iemand in zijn naaste omgeving helpt, dan helpen we zo onbewust de hele wereld!

Wil je mogelijk iets delen over je ervaring met een Present project?
Wij hebben samen met de bewoners van een zorginstelling voor doven en slechthorenden pannenkoeken gebakken. Een ontzettend sociale middag voor deze groep mensen die vaak toch in een bepaald isolement leven. Al snel brak het ijs bij de groep en we hebben een super leuke middag met elkaar beleefd, waar lol, chemie en een leuke activiteit de overhand hadden!

10 jaar Present in Deventer. Wat is jouw droom voor Deventer, de vrijwilligers en Present?
Meer leden, meer bewustzijn voor het helpen met handjes en het er zijn voor elkaar in plaats van helpen met geld….