Kerstengel

kerstengel-paars-randje-groot-gespiegeldEen Kerstengelenproject in de adventtijd, met als doel het stimuleren van het omzien naar elkaar. We organiseren het in 2018 voor het vierde jaar. Er waren in 2017 maar liefst 95 Kerstengelen in functie. Dat was voor hen bijzonder en waardevol om te doen. En voor de begunstigden zeer waardevol om te ontvangen.

Hoe werkt het? Een ‘Kerstengel’ zijn voor iemand anders die met dit kleine gebaar bemoedigd en verrast kan worden. Iedereen, kind of volwassene, kan zich aanmelden als Kerstengel. Of met het hele gezin!

En ook…. iedereen komt voor een Kerstengel in aanmerking. Ouderen, jongeren, kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types. Gewoon iedereen die om wat voor reden dan ook extra aandacht verdient. Aan degene die een Kerstengel krijgt toegewezen, wordt bij de eerste attentie gevraagd of hij/zij het goed vindt om in de adventsweken iets te merken van een Kerstengel. Vinden begunstigden het niet prettig, dan kunnen ze dat dus altijd aangeven.

Waar kun je aan denken bij zo’n attentie? Het gaat om een gebaar, bijvoorbeeld eens per week (in de adventstijd), niet om de hoeveelheid en zeker niet om geld. Tekeningen, een mooi gedicht, iets lekkers, een bloemetje, een bezoekje enzovoorts. Gewoon een aardigheidje. Iets wat u zelf ook fijn zo vinden om te krijgen.

Ervaringen van Kerstengelen en Ontvangers van eerdere jaren kun je hier lezen.

Doe je mee?

Het aanmelden als Kerstengel, of van een begunstigde, gaat via de knoppen in het menu aan de linkerzijde.