Aanmelden begunstigde kerstengel

Zin in december…een maand met kaarsjes, familie en gezelligheid!

Maar voor heel veel mensen voelt de decembermaand helemaal niet als een maand om verlangend naar uit te zien. Is december een maand waarin je je eenzaam voelt, blik je terug op een moeilijk jaar of maakt ook het vooruitkijken naar het nieuwe jaar dat je niet zonder zorgen bent. Zeker nu in deze ingewikkelde tijd waar corona rondwaart, zijn er extra zorgen en soms ook verdriet. Wat kan een Kerstengel dan welkom zijn!

Iedereen komt voor een Kerstengel in aanmerking. Ouderen, jongeren, kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types. Gewoon iedereen die om wat voor reden dan ook extra aandacht verdient.

Heb je iemand in gedachten die wel een Kerstengel kan gebruiken? We vinden het fijn als je diegene bij ons aanmeldt, door onderstaand formulier uiterlijk 12 november 2021 in te vullen.
Let op: Deze Kerstengelactie is een initiatief van Present Deventer. De meeste Kerstengelen wonen in Deventer, soms in buurplaatsen. Daarom is het fijn en praktisch als de begunstigde ook in Deventer – of daar dichtbij – woont.

Voor iedereen die een Kerstengel ook daadwerkelijk toegewezen krijgt geldt, dat bij de eerste attentie of het eerste contactmoment wordt gevraagd of hij/zij het goed vindt om in de adventsweken iets te merken van een Kerstengel. Vinden begunstigden dat niet prettig, dan kunnen ze dat dus altijd aangeven. Present informeert de Kerstengel, de actie stopt vanaf dat moment voor die persoon.

In verband met de privacy, informeren we in onderstaand formulier nog maar heel summier (alleen initialen en postcode) naar de gegevens van de begunstigde.  Pas na de match, vindt daarover verdere afstemming plaats. Dan neemt de Kerstengel zelf – via telefoon of mail – contact op met jou als aanmelder, om verdere informatie af te stemmen.

Helaas kun je geen begunstigde meer voor de Kerstengel opgeven.