Inhoud Programma

Maatjesgezinnen / Jongerenmaatje
Je kunt zowel als gezin (maatjesgezin) als een jongere (jongerenmaatje) meedoen aan Match & Connect. Je wordt gekoppeld aan een nieuwkomersgezin (als maatjesgezin) of een jonge nieuwkomer (jongerenmaatje of maatjesgezin). Een jaar lang trekken jullie samen op: activiteiten ondernemen en het leven delen op basis van vriendschap en gelijkwaardigheid. Tijdens dit jaar worden jullie begeleid door de coördinatoren van Match & Connect, Michelle & Anna Claudia.

In het kort:

 • je meldt je – bij voorkeur – online aan via het aanmeldformulier (zie menu linkerzijde);
 • er vindt een persoonlijk intake gesprek plaats door de Match & Connect coördinator;
 • je volgt een drietal trainingsavonden voor maatjes & maatjesgezinnen. De thema’s die daar aan de orde komen:
  • achtergrond nieuwkomers, culturele diversiteit (warm & cold cultures), cross culturele communicatie, grenzen, achter gedrag kijken en coaching;
  • na de trainingsavonden is het duidelijk wat je kunt verwachten van het programma en van de ondersteuning vanuit Match & Connect. Ook is het voor ons een manier om de maatjes en maatjesgezinnen wat beter te leren kennen, dat helpt om zo goed mogelijk een match voor te bereiden;
 • de Match & Connect coördinator stelt een koppeling met een jonge nieuwkomer/nieuwkomersgezin aan je voor, waarbij waar mogelijk rekening wordt gehouden met gezinssamenstelling, werkachtergrond, opleidingsniveau, hobby’s en interesses, wensen en verwachtingen;
 • er vindt een Match-gesprek plaats, een eerste afspraak tussen het maatjesgezin/maatje en de jongere/het nieuwkomersgezin;
 • insteek is dat je gedurende het jaar circa 2 a 3 ontmoet momenten per maand hebt. Samen activiteiten ondernemen om een band op te bouwen met elkaar en om drempels richting de Nederlandse cultuur te verlagen. Het maatje/gezin geeft sociale steun en coacht de jongere/het gezin om zijn of haar plekje te vinden in Deventer en de Nederlandse samenleving;
 • Gedurende het jaar worden er ook op 2 momenten gezamenlijke activiteiten voor jongeren en de maatjes/maatjesgezinnen georganiseerd. Dit kan zijn samen eten, een spelletjesmiddag, een filmavond of…
 • Tijdens het jaar zijn er regelmatig contactmomenten met de coördinator, om af te stemmen over de voortgang en het verloop;
 • Aan het einde van het jaar, vindt een eindevaluatie plaats. Dan wordt onder andere besproken of en hoe het contact wordt voortgezet na afronding van het jaar.

Welkom!

Lijkt je dit wat om als jongerenmaatje of maatjesgezin te doen? We zien naar je & jullie uit! Neem contact met ons op, of meld je meteen aan via de knop in het menu aan de linkerzijde.