Collecte voor Present

Kerken zijn een belangrijke partner voor Present. Vanuit kerken komen regelmatig nieuwe vrijwilligersgroepen, binnen de kerken vinden we in verhouding de meeste (vrijwillige) projectbegeleiders, voor kerken zijn we een partner in het lokale diaconaat. Bij een aantal kerken staan we op het collecterooster, zodat we ook op een financiële bijdrage kunnen rekenen. Dat is van enorme waarde, om het voortbestaan van onze stichting te kunnen waarborgen!

Collecteren voor tijd of geld

De collectezak wordt vaak geassocieerd met muntjes… traditioneel is de kerkelijke collecte bedoeld om geld in te zamelen. Via Present zijn we blij, met de opbrengsten die hieruit voortvloeien voor onze stichting. Je kunt het collectemoment (en de zak of de schaal) naast het inzamelen van geld, ook gebruiken om ingevulde (tijd)briefjes te verzamelen. De tijdcollecte.
Oftewel, een verruiming van de traditionele blik op de collecte, namelijk:

  1. als je bij aanvang van de dienst (of de collecte) aanmeldbriefjes uitdeelt, kunnen mensen ze invullen en via de collectezak (of bij de uitgang) weer inleveren. Feitelijk collecteer je dan voor tijd :);
  2. als Present vinden we het heel fijn als het mogelijk is juist dan (of op een ander moment in het jaar) de collectezak ook rond te laten gaan voor een traditionele collecte (inzamelen geld).

Ervaring leert dat het voor gevers prettig is om vooraf of tijdens de collecte, een korte toelichting op Present te krijgen. We kunnen daarvoor een Powerpoint presentatie aanleveren die getoond kan worden tijdens de collecte, of een stukje tekst om te plaatsen op het mededelingenblad of de zondagsbrief. Maar, de presentatie in combinatie met een persoonlijke aanbeveling van een gemeentelid en uitnodiging om mee te doen (=aanmelden bij Present) is de meest effectieve manier!

Downloads

  • Klik hier voor een filmpje: Hoe Present is jouw geloof?;
  • Klik hier om de PowerPoint presentatie (als pdf) te downloaden, die je rondom of tijdens de dienst kunt gebruiken;
  • Klik hier om de aanmeldstrookjes te downloaden, die je daarna in de gewenste oplage kunt printen of kopiëren. Deze briefjes bij voorkeur bij ingang van de kerk uitdelen, of op stoelen/banken neerleggen, in combinatie met persoonlijke oproep tijdens de collecte om ze in te vullen en in te leveren (collectezak tijdens dienst of bij uitgang);

Wil je met ons overleggen over de invulling van de collecte, of ondersteuning vanuit onze stichting, dan horen we het graag! Stuur ons een berichtje via deze pagina. We zien er naar uit!

Present Deventer is volledig afhankelijk van subsidies, giften, collecten en sponsoren, waaronder collecte opbrengsten van kerken. Ons laatste jaarverslag is in te zien via deze link.