Meedoen als school

Steeds meer scholen ontdekken samenwerking met Present als manier om hun ‘sociaal kapitaal’ te ontwikkelen en te mobiliseren. De combinatie van kinderen, scholen en buurten vormt een unieke kracht.

Burgerschapsvorming: Een school betrekken bij de eigen buurt

Juist op school leren kinderen over hun toekomstige plek in de samenleving. Present begeleidt uw school en/of uw klas zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen in hun eigen buurt. Een hele praktische toepassing van Burgerschapsvorming.  Onlangs bevestigde minister Slob dat dit niet voor niets een van de belangrijkste kerndoelen is in het primair onderwijs. Een ontwikkeling die past in een bredere beweging. Maatschappelijke ondersteuning  krijgt steeds meer vorm in wijken en buurten. De overheid verwacht meer van de vrijwillige inzet van burgers in de civil society (Wet maatschappelijke ondersteuning) Steeds meer scholen pakken hun rol daarin en willen positief betrokken zijn op hun buurt.

Burgerschapsonderwijs: een unieke methodiek- ‘Onze school is Present’

Present heeft een kant en klare lesmethode ontwikkeld voor basisscholen die actief burgerschapsonderwijs willen aanbieden. Deze methode bevat een leerlijn voor alle groepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Ze sluit naadloos aan bij de kerndoelen die de overheid stelt en waar de Inspectie van het Onderwijs op toeziet. Daarnaast betrekt deze methode andere belangrijke kernthema’s als: Persoonlijke Ontwikkeling, Sociale Integratie, Democratie en Meedoen in de Samenleving.  De methode bevat uitgebreid lesmateriaal als voorbereiding op een maatschappelijke excursie. Deze excursie wordt van a tot z door Stichting Present georganiseerd. Daarnaast bevat de methode praktisch verwerkingsmateriaal voor na het project.  Hoewel de leerkracht heel goed zijn eigen draai eraan kan geven zijn er voldoende werkvormen die zo toegepast kunnen worden. Uiteraard ook geschikt om een mooie plek te krijgen in de persoonlijke portfolio van kinderen.

Een dergelijke uitgebreide methode is zeer kostbaar om te maken. Ook het organiseren van een maatschappelijke stage is niet zonder kosten. Gelukkig heeft Present dankzij diverse bijdrages de prijs zeer laag weten te houden. In overleg kunnen we maatwerk leveren, inclusief een proefexcursie en proefles.

Meer informatie? Neem contact met ons op via info@presentdeventer.nl of 06-28020077. We gaan graag met scholen in gesprek en samen op zoek naar een passende oplossing.

De methode is in samenwerking met Hogeschool Viaa en negen lokale stichtingen Present uitgebreid getest. Download hier het onderzoeksrapport ‘Vanzelfsprekend naar elkaar omzien’.

Jubileumkado: Samen kleuren we de klas

In 2016 vierde Present haar 10-jarig jubileum in Deventer. Ter gelegenheid van dat jubileum hebben we aan alle basisscholen een doos uitgereikt, met daarin voorbeeld lesbrieven, kleurkaarten en unieke Present muntjes. Lees meer over de inhoud hiervan & de ervaringen via deze link.