Basisschool

Samen kleuren we de klas

boxen-lespakketten-uitgesnedenIn verband met het 10-jarig jubileum van Stichting Present in Deventer is de lesbrief ‘Samen kleuren we de klas’ ontwikkeld en aangeboden aan alle basisscholen in de gemeente Deventer. Van de uitreiking van de 1e lesbrieven aan Christelijke Daltonschool de Rank (Vijfhoek) is door Deventer RTV een filmpje gemaakt wat je hier kunt bekijken.Luca de sneeuwuil-04

Met deze lesbrief kunt u als leerkracht met uw groep tijdens een gewone lesdag ervaren wat het is om ‘Present’ te zijn voor een ander. Ontdek samen hoe waardevol het is om te geven!

 

Reactie van Prins Mauritsschool – christelijke Dalton basisonderwijs in Deventer, van een leerkracht na ontvangst van de jubileumdoos met lesbrieven en helpende handen muntjes en gebruik in groep 0/1:

” Enkele weken geleden heb ik in onze groep de les gegeven van de helpende handjes. Ik begon met het verhaal, en had van de kinderen alle aandacht! Goed opgezet, en duidelijk. De kinderen begrepen goed wanneer er een muntje in de pot kwam. Het was wel lastig voor ze om het verschil te snappen tussen helpen en geholpen worden! Na afloop van het kringgesprek heb ik alle kinderen een muntje gegeven. Ze mochten die in de pot doen als iemand anders ze had geholpen.

Aan het eind van de dag keken we hoeveel muntjes er in de pot zaten. Heel trots vertelden degenen die de muntjes er in hadden gedaan waarom ze dat hadden gedaan. Een paar kinderen waren teleurgesteld, want zij hadden hun muntje nog niet in de pot kunnen doen.
Een mooi beginpunt voor een volgend gesprekje, want als je iemand help, doe je geen muntje in de pot, maar was je voor de ander wel heel belangrijk.

We zetten nu elke dag de pot neer, en een paar muntjes er naast. Telkens als iemand je helpt, mag je een muntje in de pot doen, Aan het eind van de dag kijken we hoe vaak we anderen hebben geholpen. Lukt het ook om de pot vol te krijgen aan het eind van de week? “

10 jaar Stichting Present in Deventer

De missie van Stichting Present is een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt de Stichting mogelijkheden om je als groep of individu in te zetten voor een ander.

Rob to the rescue-05In 2016 bestaat Stichting Present 10 jaar in Deventer. Ons jubileumlogo vermeldt: Samen kleuren we de stad. Want dat is wat we graag doen! Een mooie gelegenheid om ook de basisschoolkinderen in Deventer kennis laten maken met Stichting Present. De lesbrief rondom het thema ‘Samen kleuren we de klas’ is ontwikkeld om kinderen te laten ervaren dat zij met iets wat goed bij henzelf past iets te bieden hebben.
Het werken met de lesbrief van Stichting Present Deventer draagt bij aan actief burgerschap, de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.

Overige materialen: