ANBI status

Stichting Present Deventer heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Deventer

RSIN/Fiscaal nummer: 815599353

Bankrekening: NL83RABO0119068583 t.n.v. Stichting Present Deventer te Deventer

Contactgegevens

Telefoonnummer: (06) 280 200 77
E-mailadres: info@presentdeventer.nl|
Website: www.presentdeventer.nl

Bezoekadres: Lange Zandstraat 13, Deventer
Postadres: Postbus 640, 7400 AP  Deventer

Doel en Missie Stichting Present Deventer

Wij willen een brug slaan tussen mensen die (eenmalig) hun tijd willen geven aan mensen die de hulp goed kunnen gebruiken, omdat zij zelf geen netwerk, onvoldoende gezondheid en financiën hebben. Om op die manier een beweging op gang te brengen waarbij het weer gewoon wordt om naar elkaar om te zien..

Actueel beleidsplan:

Download hier het strategisch beleidsplan 2018-2022 .

Verslaglegging:

Het meest recente jaarverslag en jaarrekening is hier te zien. 

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Pauline Satter (voorzitter)
  • Frits Schutte (secretaris)
  • Arjan Kleinjan (penningmeester)

Beloning

Stichting Present Deventer is een professionele organisatie met een mix van betaalde en vrijwillige medewerkers. De betaalde krachten (de coördinatoren) steken veelal meer uren in hun werk, dan in de arbeidsovereenkomst staat aangegeven. De betaalde medewerkers vallen onder de CAO Zorg en Welzijn. De betaalde krachten geven zelf aan geen aanspraak te willen maken op het uitbetalen van extra gewerkte uren, die zij overhouden na een jaar. Daarnaast wordt geen gebruik gemaakt van de onregelmatigheidstoeslagen.

De vrijwilligers die werkzaam zijn voor de eigen organisatie van Stichting Present Deventer, krijgen indien door hen gewenst, een vrijwilligers overeenkomst. Daarin staan de afspraken die met hen zijn gemaakt.

Het bestuur van de stichting voert haar taken vrijwillig uit en ontvangt hiervoor geen vergoeding.