Team en Bestuur

Vanaf 2006 is Present in Deventer actief. Jaarlijks steken honderden vrijwilligers de handen uit de mouwen en worden veel verschillende projecten uitgevoerd. Zoals schilderen, behangen, verhuizen, het opruimen van een vol huis of het onder handen nemen van een tuin, het poetsen van een vervuild huishouden. Maar ook wordt aandacht gegeven aan mensen die alleen zijn of bijna geen persoonlijke aandacht krijgen. Vrijwilligers brengen op een geheel eigen wijze gezelligheid in zogrinstellingen. Er wordt gewandeld met mensen uit zorginstellingen, musical liedjes worden door groep 8 kinderen opgevoerd voor mensen met een verstandelijke beperking, een bedrijf levert Sint en Pieten voor een begeleid wonen project etcetera.

Al deze projecten worden uitgevoerd door vrijwilligers uit kerken, de lokale politiek, bedrijven, verenigingen, vriendengroepen. De aansturing hiervan vindt plaats door het Operationeel Team van Stichting Present Deventer.

Operationeel Team
Het Operationeel Team bestaat uit de coördinatoren Jitty Wiggers en Margreet Smit. Verder zijn er nog diverse projectbegeleiders die specifiek voor het begeleiden van projecten bij Present betrokken zijn.

Jitty Wiggers (rechts), Coördinator Projecten: ‘ Het is mijn passie om met mensen te werken! En waar kan dat beter dan bij Present:
– mensen die een zetje in de rug kunnen gebruiken,
– mensen die iets voor een ander willen doen,
– mensen uit bedrijven,
– mensen/hulpverleners vanuit maatschappelijke organisaties,
– buurtgenoten, stadsgenoten…..alles komt samen bij Present.
Een boeiende uitdaging. Ik kan mijn passie hier helemaal in kwijt!’

Margreet Smit (links), Algemeen Coördinator: ‘Met veel enthousiasme zet ik me als algemeen coördinator in voor Stichting Present in Deventer en omgeving. Ik vind het erg leuk om creatief te denken, te verbinden en te organiseren. (Groepen) mensen, maatschappelijke partners, bedrijven, woningcorporaties, kerken, gemeenten: een zeer diverse stakeholdergroep. Present verrast en helpt mensen, door de inzet van groepen vrijwilligers. Het leukste is dat het geven van tijd en aandacht, vooral ook de vrijwilliger (de gever) verrijkt! Bijzonder om daar een steentje aan te mogen bijdragen.’

Vanaf 1 november 2017 is Petra de Vries onze collega Coördinator Match & Connect. Een nieuw project, in samenwerking met Humanitas Match, waarbij we maatjesgezinnen koppelen aan jonge vluchtelingen of vluchtelinggezinnen. Ze trekken dan gedurende een jaar vriendschappelijk samen op. Vooraf krijgen ze een training, daarna een match en tijdens het jaar worden ze begeleid en gecoacht door Petra.

 


Vrijwilligers
Dieke van der Honing ondersteunt ons werk als administratief medewerkster. Zij zorgt onder meer voor een sluitende projectadministratie. Pauline Buit ontwikkelt veel marketingmaterialen van Present in Deventer. We mogen een beroep doen op Kristien de Vries en Christian Bollen voor het optimaliseren en bijhouden van onze website. En verder zijn er diverse mensen Present als flexer of projectbegeleider. Ieder met z’n eigen talent Present :)!

Huisfotografen
Bij Present zijn er maar liefst 3 mensen enthousiast en bereid om foto’s te maken van de projecten. Onze huisfotografen, Geo Oplaat, Geertje Bonhof en Anita Hamelink, zorgen er samen voor dat de vrijwilligers goed in beeld komen en de foto’s het verhaal doen.

Het bestuur van Present Deventer bestaat uit de volgende personen:

  • Pauline Satter (voorzitter)
  • Frits Schutte (secretaris)
  • Arjan Kleinjan (penningmeester)