(aspirant) bestuurslid

Stichting Present Deventer is continu op zoek naar mensen die: Beschikbaar, Betrokken en Bekwaam zijn!

Voldoe jij aan deze criteria en vind je het leuk om te ontdekken of je het bestuur wilt en kunt versterken? Dan verwelkomen wij je graag als (aspirant) bestuurslid.

PROFIELSCHETS BESTUUR STICHTING PRESENT DEVENTER

Stichting Present Deventer is een jonge en ondernemende organisatie die bestaande groepen helpt om zich in
te zetten voor een maatschappelijk project. Present Deventer is in 2006 ontstaan op initiatief van enkele
kerken en organiseert momenteel zo’n 80‐100 projecten per jaar waarin groepen mensen op vrijwillige basis
aan de slag gaan voor mensen die hulp nodig hebben.

Het bestuur van stichting Present Deventer is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de
financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming en het
ontwikkelen en onderhouden van een netwerk met andere bestuurders in kerken, overheid en
maatschappelijke organisaties en bestuurlijke contacten met Stichting Present Nederland.

In de praktijk is een operationeel team verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid; dit team doet dit
samen met vrijwilligers. De organisatie wordt aangestuurd door een koppel van twee coördinatoren, die tevens
de bestuursvergaderingen bijwoont. Het bestuur stelt het (meerjarige) beleid en de begroting vast, toetst de
uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij, en fungeert als klankbord en ondersteuning voor de coördinatoren
bij acties, representatie, fondsenwerving en vrijwilligers bijeenkomsten, kortom: een nabij bestuur.

We streven naar een team van bestuursleden, met de volgende kenmerken:

 • maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht, die de missie en motivatie van
  Present in zijn/haar hart sluiten;
 • vinden het inspirerend om op beleids‐ en visieniveau bezig te zijn en langs die weg Stichting Present
  verder te brengen in Deventer;
 • hebben ervaring / affiniteit met bestuurswerk;
 • hebben een netwerk binnen kerken, overheid en/of maatschappelijke organisaties;
 • Present is ontstaan vanuit de kerken in Deventer en heeft een christelijke levensovertuiging.
  Bestuursleden delen die levensvisie;
 • de leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke
  onderwerpen, besturen op afstand en dienstbaar ondersteunen van de coördinatoren;
 • de leden van het bestuur hebben de bereidheid en gelegenheid om voldoende tijd te besteden in het
  belang van de stichting.

Het bestuur als geheel streeft ernaar dat er kennis aanwezig is op de volgende terreinen: HRM, financieeleconomisch, sturing en verantwoording, organisatie en dienstverlening, communicatie, inhoudelijke kennis van het brede sociale domein, van vrijwilligerswerk, van ontwikkelingen op kerkelijk, sociaal en politiek terrein,
zowel lokaal als nationaal.

Aspirant‐bestuurder

Wij streven naar continuïteit in het bestuur. Jong of nog onervaren talent willen we een meeloopplek bieden
als aspirant‐bestuurder met de bedoeling binnen een jaar een echte bestuursfunctie in te nemen.

Meer info? Mail naar het bestuur via bestuur@presentdeventer.nl.