Sint – aanmelding gezin (door hulpverlener)

Beste hulpverlener,

Present Deventer organiseert ook in 2021 een Sinterklaasactie, om gezinnen met een minimum inkomen een fijne Sinterklaasviering te bezorgen. We willen dit, zoals gebruikelijk bij Stichting Present, in samenwerking doen met hulpverleners.

Vanwege COVID-19 zullen we het ook dit jaar in een licht aangepaste vorm uitvoeren. Zo zullen er dit jaar geen huisbezoeken van Sint en Pieten plaatsvinden. Er worden alleen Pieten ingezet om de zak met cadeautjes aan de deur af te geven.

Wat houdt de Sint actie in?

De woensdagmiddag voor 5 december (dit jaar dus op woensdag 1 december), gaan vrijwilligers, verkleed als Pieten, met de jutezak erop uit om kwetsbare gezinnen een onvergetelijke avond te bezorgen. De cadeautjes voor de kinderen worden samengesteld door vrijwilligersgroepen (gezinnen, vrienden, kerkelijke groepen, collega’s e.d.) die wij momenteel aan het werven zijn (kijk hier). Op deze manier zorgen we ervoor dat de cadeautjes zorgvuldig en persoonlijk uitgekozen kunnen worden.

Alleen hulpverleners kunnen gezinnen aanmelden.
De criteria:

Voor het aanmelden van gezinnen, gelden de volgende criteria:

  • inkomen op of onder het minimum;
  • kinderen tot 18 jaar komen in aanmerking waarvan minimaal 1 kind op de basisschool;
  • woonachtig in de gemeente Deventer. Kinderen uit de gemeente Olst/Wijhe kunnen worden aangemeld bij Humanitas. Ook in Raalte wordt een Sinterklaas-actie gecoördineerd vanuit Humanitas. Kinderen uit de gemeente Voorst in deze doelgroep zijn benaderd door Sint-voor-ieder-kind.
  • het betreft gezinnen die zelf niet in de gelegenheid zijn om Sinterklaas met pakjes te vieren (het is dus niet de bedoeling als extraatje, dat gezinnen twee keer Sinterklaas vieren).

Vul onderstaand formulier in voor 1 november 2021! 

  • Vraag toestemming van de gezinnen, ook in verband met de gegevens die aan ons worden doorgegeven. Deze gegevens zullen wij verder communiceren met de gevende groep;
  • Wanneer kinderen/gezinnen niet weten wat de Sinterklaastraditie inhoudt/wie de goedheiligman is, bespreek dit dan vooraf met hen.

De Sinterklaasactie zal onder voorbehoud plaatsvinden op:
Datum: woensdag 1 december 2021
Tijd: tussen 14:00 en 18:00 uur (globaal tijdstip wordt vooraf doorgegeven)
Plaats: bij de aangemelde gezinnen thuis

Deze geweldige actie vraagt van het aangemelde gezin alleen een korte reactie aan het gevende gezin/groep op de ontvangen cadeautjes. Stichting Present zal ervoor zorgen dat deze reactie op de goede plek terecht komt.

Aanmelding Present Sint actie (gezin)

  • Minimaal 1 op basisschool en maximaal 18 jaar.
  • LET OP: na het klikken op de Verzenden-knop, ontvangt u een bevestiging van deze aanmelding in uw mailbox. Mocht dat niet zo zijn, dan is er iets misgegaan met deze aanmelding en wordt deze niet door ons ontvangen... Wilt u dan zo vriendelijk zijn nogmaals dit formulier in te vullen? Dank! Stichting Present Deventer.