Aanmelden ontvangend gezin Zomerpakket

Aanmeldformulier zomerpakketten - voor hulpverleners

Ja, ik meld graag het gezin dat ik begeleid aan voor een zomerpakket!
    Present gebruikt deze gegevens alleen voor deze actie.
  • Naam van het gezin dat graag een zomerpakket ontvangt (alleen voornaam mag ook, als er anders een privacy probleem ontstaat)
  • Wilt u hier vermelden waarom u vindt dat dit gezin heel goed een zomerpakket kan gebruiken/verdient?
  • Belangrijk: Vermeld moeder en/of vader en alle thuis (in) wonende kinderen allemaal apart in onderstaande invulmogelijkheden. Vermeld of het het een jongen/meisje betreft (naam hoeft niet) en welke leeftijd het kind heeft. Dit helpt de groep om het pakket zo goed mogelijk op het gezin af te stemmen.
  • De waarde van het pakket ligt tussen de € 25 en € 50,-.
  • Hidden

    LET OP: na het klikken op de Verzenden-knop, ontvangt u een bevestiging van deze aanmelding in uw mailbox. Mocht dat niet zo zijn, dan is er iets misgegaan met deze aanmelding en wordt deze niet door ons ontvangen... Wilt u dan zo vriendelijk zijn nogmaals dit formulier in te vullen? Dank! Stichting Present Deventer.