Belangrijke informatie vooraf

Deze informatie is bedoeld voor vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor een project via Present.

Algemene projectinformatie (werkwijze)

Contactpersoon – Deze contactpersoon is het aanspreekpunt van de groep naar Present, gaat o.a. mee op projectbezoek (of zoekt een vervanger) en zorgt voor een kort verslag achteraf.

Projectbezoek – deze vindt enkele weken voorafgaand aan het projectbezoek plaats bij de hulpontvanger. Hierbij zijn ook de hulpverlener, een medewerker van Present en de contactpersoon van de groep (of vervanger) aanwezig. Tijdens dit gesprek van ongeveer 45 minuten worden alle praktische zaken besproken van het project.

Projectinformatie – na het projectbezoek krijgen de groepsleden de projectinformatie per mail toegestuurd.

Werktijden –  Tijdens het projectbezoek worden de exacte tijden afgesproken.

Maaltijd – de standaardafspraak is dat de groepsleden zelf zorgen voor de lunch op de middag. De cliënt en hulpverlener zorgen voor de koffie/thee. Tijdens het projectbezoek kan hier van worden afgeweken.

Materiaal – de cliënt en de hulpverlener zorgen ervoor dat het materiaal (behang, saus + kwasten, laminaat, schoonmaakspullen) aanwezig zijn op de dag van het project.

Gereedschap – Soms kan de groep gevraagd worden (extra) gereedschap mee te nemen omdat de cliënt zelf onvoldoende heeft. Denk hierbij aan een boormachine, ladder, trap, zaag, schroevendraaiers etc… Ook dit wordt besproken tijdens het projectbezoek.

Afmelden – Belangrijk: de hulpontvanger, de hulpverlener en Present rekenen op uw aanwezigheid, er is veel tijd gestoken in de voorbereidingen. Afmelden is daarom een grote teleurstelling voor de cliënt en slecht voor de relatie die Present heeft met de hulpverlener.

Privacy – We verwachten dat de groepsleden de privacy respecteren van de cliënt. Daarom mogen de groepsleden geen foto’s maken en geen privé gegevens op Facebook, Twitter etc. zetten. Present maakt een aantal foto’s die na afloop naar de groepsleden verstuurd worden.

Verzekering – bij ongelukken wordt primair de WA verzekering van de vrijwilliger aangesproken. Is dit niet voldoende dan kan de vrijwilliger een beroep doen op de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

Alcohol – het is niet toegestaan alcohol mee te nemen naar de projecten of cliënten uit te nodigen na afloop ergens alcohol te gaan drinken tenzij dit gebeurt in overleg met Present De Wâlden en de hulpverlener.