Meedoen via een tijdcollecte

Tijdcollecte, weer eens wat anders dan geld geven!

“ Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Matteüs 25: 35 en 36

Hoe kun je als kerk vandaag de dag weer invulling geven aan deze Bijbelse opdracht? In een tijd waarin veel mensen het druk hebben, waar door de privacywetgeving veel armoede niet te vinden is en hulp vaak als opdringerig wordt beschouwd.

Wat?

Een tijdcollecte in samenwerking met Present De Wâlden houdt in dat:

  • een collecte in de kerkdienst wordt gehouden waar geen geld maar tijd wordt ingezameld
  • gemeenteleden een bon kunnen invullen met hun voorkeur voor een activiteit en datum
  • gekozen kan worden uit een paar activiteiten en 2 à 3 verschillende data
  • men in groepjes van 3 a 4 personen samen een activiteit gaat doen

Hoe?

Rondom de tijdcollecte verzorgt Present De Wâlden de communicatie in de kerkbladen/op de website en geeft een korte presentatie in de dienst waarin de collecte gehouden wordt.

De groepen worden met een contactpersoon uit de gemeente samengesteld op basis van de voorkeur die op de bon staat.

Present zorgt ervoor dat de groepjes bij iemand thuis of bij een instelling kunnen helpen.

Met de groepen wordt hierover gecommuniceerd.

Het is leuk om, na dat de groepen zich ingezet hebben, rondom een dienst te laten zien wat de groepen gedaan hebben.

Waarom?

Het is voor je kerkelijke gemeente goed om als gemeenteleden samen actief zijn in kleine groepen.

Ook ben je als kerk positief zichtbaar in de samenleving.

Het is voor de gemeenschap goed omdat er mensen geholpen worden.

Wanneer?

In overleg met Present De Wâlden kan de tijdcollecte in uw kerkelijk jaarprogramma worden opgenomen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator door een e-mail te sturen naar info@presentdewalden.nl.