Stichting Present de Wâlden bestaat één jaar.

08-06-2018

Op 29 mei j.l. bestond Present De Wâlden precies één jaar. Ter gelegenheid daarvan genoten de bestuursleden en het Operationeel Team van een heerlijke gezamenlijke maaltijd die vanwege het mooie weer buiten werd genuttigd. In het afgelopen jaar werd het bestuur verder uitgebreid naar vier leden, werd Amo Draijer als coördinator aangesteld en werd een start gemaakt met het opzetten van het Operationeel Team. Ook konden er al zo’n 20 Present projecten uitgevoerd worden. Op de foto het voltallige bestuur en bijna voltallig OT, de meesten vergezeld van hun partners.

Lees meer...