ANBI status

Stichting Present De Wâlden heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present De Wâlden

KvK-nummer: 68856857

RSIN/Fiscaal nummer: 857620228

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-53380847

E-mailadres: info@presentdewalden.nl

Website: www.presentdewalden.nl

Postadres: Klaas Piersreed 11, 9257 MN  Noardburgum

Bezoekadres: Poelruit 4, 9285 LH  Buitenpost

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download hier het Strategisch Plan 2019-2022
Download hier het Jaarplan 2019

Verslaglegging:

Download hier het Jaarverslag 2018

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Bert Nijboer, Noardburgum (voorzitter)
  • Meindert Weerman, Hurdegaryp (vice-voorzitter)
  • Cor Kwakernaak, Burgum (secretaris)
  • Wietse Terpstra, Buitenpost (penningmeester)
  • (vacature) (lid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn