Project Ecologische tuinen

Stichting Present De Wâlden heeft bij het Iepen Mienskipfûns van de Provincie Fryslân een aanvraag gedaan voor de aanleg van ecologisch verantwoorde tuinen. En deze subsidie is toegekend!
Deze aanvraag is door ons gedaan om bij hulpvragen voor tuinonderhoud, tuinen niet alleen op te ruimen en te snoeien, maar ook zo in te richten dat ze vergroenen. Een groene leefomgeving draagt immers ook bij aan het leefplezier van de bewoners!
Door deze subsidie worden wij in de gelegenheid gesteld om in een periode van twee jaar ervaring op te doen met vergroening van tuinen.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

De doelgroep die aanspraak kan maken op vergroening van de tuinen zijn die mensen, die dit zelf niet kunnen en daarom een steuntje in de rug nodig hebben. Zij verdienen net als ieder ander, een groenere leefomgeving! Hulpverleners kunnen hiervoor namen van cliënten aandragen.

Hoe werkt het?

Deze herfst starten we met de eerste tuinen van dit ambitieuze project. Naast de inzet van vrijwilligers, zullen we ook studenten van het Nordwin-college hun medewerking verlenen. Daarnaast hebben ecologische hoveniers een bijdrage aan dit project toegezegd.
Bij een hulpaanvraag wordt met de bewoner eerst gekeken wat de wensen en mogelijkheden zijn voor de herinrichting van de tuin, zodat een tuinontwerp kan worden gemaakt. Bij dit ontwerp is hergebruik van materialen en gebruik van duurzame materialen, waaronder plantgoed, het uitgangspunt. Na bespreking van het tuinontwerp met de bewoner worden de noodzakelijke werkzaamheden en materialen geïnventariseerd. En daarna kan de schop de grond in!
Materialen en plantgoed worden zoveel mogelijk gesponsord door lokale bedrijven.
Na afronding van het tuinproject vindt een evaluatie plaats, waarbij ook adviezen worden gegeven over het onderhoud.

Opgave en aanmelding

Om dit tuinenproject tot een succes te maken, zijn wij op zoek naar zowel vrijwilligers als tuinen!

Klik hier voor info en aanmelding als vrijwilliger.
Klik hier voor info en aanmelding van tuinen door hulpverleners.