Als Fannoot

Het werk van Present De Wâlden groeit. Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen  blij van! En om dit werk te blijven doen heeft Present u hard nodig.

Steun Present als Fannoot

Om een blijvende impact te houden zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van Present omarmen. Daarom hebben we als Present de Fannoot in het leven geroepen.
Het woord Fannoot is een knipoog naar een fan en een vennoot. Een fan heeft enthousiasme en liefde voor zijn club, muziekband of merk. Een vennoot is mede-eigenaar van een organisatie en heeft hierin aandelen.

Een Fannoot is enthousiast over het werk van Present en wil hierin een aandeel hebben en mede-eigenaar zijn. Een Fannoot vindt het belangrijk dat er in samenleving omgekeken wordt naar kwetsbare mensen en steunt daarom  financieel het werk van Stichting Present. Fannoten maken het mogelijk dat we als Present ons werk kunnen blijven doen.

Waarom Fannoot worden?

Op dit moment organiseren we als Present  een groeiend aantal  projecten per jaar. Daarnaast investeren we tijd in voorlichting, samenwerking en goed overleg met de lokale zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente, politieke partijen, kerken, bedrijven, etc. We doen dit allemaal zoveel mogelijk met vrijwilligers. Maar om de continuïteit én de kwaliteit van het werk te garanderen is een klein team van vaste krachten nodig. Dat kost gewoonweg geld. Daarom hebben wij óók financiële steun nodig. Een deel van wat er nodig is, krijgen we van de gemeente en verschillende kerken. Maar dat is nog niet voldoende. Daarom is de steun van Fannoten hard nodig!

Hoe word u Fannoot?

Klik hier en neem uw aandeel in Present De Wâlden > deel uw enthousiasme > word Fannoot!