Nieuws

Vacature vrijwillige groepenbegeleiders

5 juli 2024

Present De Walden verbindt mensen die iets te bieden hebben aan mensen die hulp nodig hebben; Present is een sociale vrijwilligersmakelaar.  Mensen, die iets te bieden hebben kunnen groepen en individuen zijn.  Mensen, die hulp nodig hebben, worden aangedragen door professionele hulpverleners van maatschappelijke organisaties. We gaan uit van gelijkwaardigheid en respect en doen er alles aan om er een mooie ontmoeting van te maken voor alle betrokkenen, waar met veel plezier en voldoening op terug kan worden gekeken.

De groepenbegeleider bij Present

 1. Is betrokken bij de voorbereiding van een activiteit
 2. Is de organisatorische spin in het web
 3. Is op de projectdag de schakel tussen de groep vrijwilligers, de hulpverlener en de hulpvrager.
 4. Draagt bij aan duidelijkheid voor iedereen
 5. Draagt bij aan een goede sfeer en een fijne ontmoeting
 6. Evalueert na afloop met vrijwilligers en hulpverlener.

Het is mooi als de groepenbegeleider

 • Graag met mensen om gaat
 • Organisatietalent heeft
 • Verwachtingen managen kan
 • Beschikbaar is op werkdagen en op zaterdag
 • Kan genieten van een mooie ontmoeting en van het behaalde resultaat!

Present de Walden bouwt aan een operationeel team waarin de coördinator samen met een of meer groepenbegeleiders en een medewerkster voor administratie en PR gezamenlijk de visie en missie van Present handen en voeten geeft in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

Wil je meer weten en heb je er zin in om met Present aan de slag te gaan, neem dan contact op met Gelbrig Hoekstra, coördinator, via gelbrig.hoekstra@presentdewalden.nl of bel 06-18750416. Wij ontmoeten je graag!