Dit is Present

Present in jouw buurt 

Op tal van plekken in Nederland zijn we Present. We hebben tientallen lokale stichtingen, zo ook in Present Nederland. Al vele vrijwilligers vonden via ons hun weg naar kortdurende projecten in hun eigen buurt of regio. Hun werk vormt een welkome aanvulling op de bestaande professionele hulpverlening. Daarbij is zo’n project doorgaans voor de hulpgever en de ontvanger verrijkend.

Present bestaat uit een netwerk van lokale stichtingen die statutair verbonden zijn met Stichting Present Nederland (SPN). Al sinds 2003 is dat een succesvolle formule. Na een goede start in Zwolle, breidden we ons in de loop der tijd al snel uit in heel Nederland. Nu kennen we tientallen lokale stichtingen en een landelijke Present.

Netwerk

Het uitgangspunt van SPN is dat het geen groot hoofdkantoor kent met lokale afdelingen. Doel is de ontwikkeling van een netwerk van zelfstandige lokale stichtingen die de formule van Present adopteren. SPN vormt daarbij een kleine, ondersteunende organisatie en is bewaker van de formule.

Franchise

Ons organisatiemodel is te typeren als franchisemodel. Na screening door SPN (de franchisegever) richten lokale initiatiefnemers hun plaatselijke Stichting Present op. Jaarlijks levert elke lokale stichting een bijdrage aan SPN. Er is geen instapfee voor deze franchisenemers. De overeenkomst wordt verankerd in de statuten. Het betekent voor de lokale stichting het volgende: 

  • Alleenrecht op gebruik van de (geregistreerde) naam van Stichting Present in het statutair vastgestelde geografische gebied. 
  • Adoptie van de formule en werkwijze van Stichting Present; 
  • Profiteren van de uitstraling van het merk Present; 
  • Bescherming van de formule; 
  • Toegang tot het uitgebreide netwerk van lokale collega-stichtingen en SPN; 
  • Mogelijk maken van een landelijke groei van dit netwerk door lokale afdracht;
  • Recht op ondersteuning door SPN.

Ondersteuning in groei

SPN is verantwoordelijk voor de groei van het landelijk netwerk en het ondersteunen van de lokale stichtingen. Present Nederland ondersteunt lokale stichtingen met:

1. Advies en ondersteuning

Coaching, klankbord en advies op maat. Aanbod van de jaarlijkse zelfevaluatie. Met een regiocoördinator als aanspreekpunt.

2. Training en toerusting

Introductiecursus voor nieuwe coördinatoren; training gezinnenmethode; training fondsenwerving en bedrijvenbenadering; werving Fannoten (donateurs); kerken.

3. Ontmoeten en delen

Faciliteren en stimuleren van onderling kennisdelen en ontmoeten; regiobijeenkomsten; landelijke Presentdagen; inspiratielabs.

4. Kenniscentrum

Vraagbaak voor algemene informatie; Present Handboek. books.

5. PR & Communicatie

Landelijke PR en ondersteunen stichtingen bij lokale PR; huisstijl; website; brochures; free publicity; social media; etc.

6. ICT

CRM; projectenregistratie; Fannotenbeheer; websites.

7. Inkomstenerving

Relatiebeheer en werven van fondsen en bedrijven; ontwikkelen en onderhouden van fondswervingsconcepten zoals Fannoten (donateurs).

8. Representatie en relaties

Onderhouden landelijke contacten en netwerken met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, kerken, politiek en media. Belangenbehartiging.

9. Bewaking- en beheer formule

Toezicht op de werkwijze van de lokale stichtingen.

10. Innovatie en ontwikkeling

Monitoren van lokale vernieuwende best practices. Het toepasbaar maken daarvan voor andere stichtingen. Ontwikkelen van nieuwe concepten en werkwijzen.

Duidelijke doelen

Present kent een cyclisch proces van samenwerken en ontwikkelen. De cyclus heeft een beginpunt in juni en juli. Op basis van een lokale zelfevaluatie (een soort scan of doorlichting) spreken de regiocoördinatoren met iedere plaatselijke stichting. Deze evaluatie levert een aantal ontwikkelpunten. Die vertalen we in doelen. Op basis van deze doelen maken we per stichting afspraken over de ondersteuning in het komende jaar. Dat kan specifiek zijn voor een plaats of we verwerken dit in het centrale aanbod. Parallel inventariseren en groeperen we doelen om zo enkele landelijke speerpunten te formuleren en te prioriteren. Deze speerpunten vormen de leidraad voor het algemene ondersteuningsaanbod van Present Nederland.