Dit is Present

Start een Present stichting

Op tal van plekken in Nederland zijn we Present. Al vele vrijwilligers vonden via ons hun weg naar kortdurende projecten in hun eigen buurt of regio. Hun werk vormt een welkome aanvulling op de bestaande professionele hulpverlening. Daarbij is zo’n project doorgaans voor de hulpgever en de ontvanger verrijkend.

Netwerk
Present bestaat uit een netwerk van lokale stichtingen die statutair verbonden zijn met Stichting Present Nederland. Al sinds 2003 is dat een succesvolle formule. Na een goede start in Zwolle, breidden we ons in de loop der tijd al snel uit in heel Nederland. Nu kennen we tientallen lokale stichtingen en een landelijke dienstverlenende Present Nederland.


Een Present stichting in jouw buurt
Present is een beweging van burgers. Van plaatselijke initiatiefnemers die vanuit hun bevlogenheid Present willen starten in hun eigen woonplaats. De organisatievorm van Present is het best te typeren als een landelijk netwerk van plaatselijke stichtingen die de Presentwerkwijze adopteren. De landelijke organisatie Present Nederland ondersteunt plaatselijke stichtingen en begeleidt plaatselijke initiatiefnemers bij het starten van Present in hun eigen woonplaats.

Hoe gaat het opstarten in zijn werk?

  • Een groep mensen toont interesse in het starten van een Present in hun eigen woonplaats.
  • De groep nodigt Present Nederland uit om een presentatie te komen geven over het opzetten van Present. Deze presentatie kan in kleine of in bredere kring plaatsvinden.
  • Bij deelname van minimaal vier mensen kan er een werkgroep ‘Present in oprichting’ van start. De werkgroep is enthousiast over werkwijze, inspiratie, visie en missie van Present en Present Nederland heeft vertrouwen in de capaciteiten en motivatie van de werkgroep. De intentieverklaring wordt getekend.
  • De werkgroep verkent het plaatselijke draagvlak. Oriënterende gesprekken worden gevoerd met kerken, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, vrijwilligersbanken en de gemeentelijke overheid. Daarnaast zoekt de werkgroep naar geschikte bestuursleden (vaak zelf al aanwezig in de werkgroep). Present Nederland begeleid het proces en voorziet de werkgroep van informatie en advies. Het is belangrijk dat de werkgroep achter de missie en visie van Stichting Present staat.
  • Indien de verkenning als resultaat heeft opgeleverd dat er breed maatschappelijk draagvlak is schrijft de werkgroep een strategisch plan met een begroting. De stichting kan worden opgericht.
  • De nieuwe stichting schrijft landelijke fondsen aan voor financiële ondersteuning. Stichting Present Nederland heeft met enkele fondsen hierover afspraken gemaakt.
  • De nieuwe stichting werft een betaalde coördinator om Present operationeel op te gaan zetten. De coördinator bouwt het netwerk uit, verzamelt een (vrijwillig) operationeel team om zich heen, begeleidt groepen die zich aanmelden en organiseert de projecten. Het bestuur fungeert als klankbord en bewaakt de grote lijnen.

Belangstelling?
Present Nederland heeft ruimte om startende plaatsen te begeleiden. Neem contact op voor meer informatie. Zoek contact met een regioadviseur van Present Nederland of bel (033) 4320 133. Mailen naar het algemene adres van Present Nederland kan ook: info@presentnederland.nl.