Dit is Present

Team Present Nederland

Tal van mensen zijn Present overal in Nederland. We hebben ook een landelijk team en bestuur. Hieronder lees je wie we zijn en waar je ons voor kunt bellen of mailen. Onze landelijke organisatie wordt gevormd door de volgende mensen:

Johannes de Vries

Directeur

johannes.de.vries@presentnederland.nl
(06) 41025100
maandag t/m vrijdag

Ineke Jonker

Coördinator bedrijfsprojectenHerber Bikker

Financieel Manager

herber.bikker@presentnederland.nl
(06) 50268016
maandag, dinsdag en donderdag

Sabrya de Zwaan

Office Managersabrya.de.zwaan@presentnederland.nl
(033) 432 01 33 / (085) 023 11 26
maandag t/m donderdag

Sietske Sportel

Relatiebeheerder, adviseur, Vertrouwenscontactpersoon


sietske.sportel@presentnederland.nl
(06) 38642406
maandag, dinsdag/woensdag, donderdag

Harry van Wieren

Adviseur, programmaleider Vertrouwenscontactpersoon


harry.van.wieren@presentnederland.nl
(06) 16785955
maandag t/m donderdag

Esther Verhoeven

Communicatiespecialist en medewerker programma's

esther.verhoeven@presentnederland.nl
06-35634644
dinsdag t/m vrijdag

Ina Weerstra

Programmaleider Jong Present, adviseur


ina.weerstra@presentnederland.nl
06-83133182
maandag t/m donderdag

Leander Luik

ICT-coördinator | Salesforce admin


leander.luik@presentnederland.nl
06-12810419


Bestuur

Het landelijk bestuur bouwt samen met het team van Present Nederland aan de langetermijnstrategie van de formule en ons landelijke netwerk. Ze bewaakt de hoofdlijnen en representeert Present op diverse podia.

Jaarlijks evalueert de Present Raad het beleid van het landelijk bestuur. De Raad bestaat uit een afvaardiging van lokale Presentbestuurders. Zo blijft de centrale regie en het lokale eigenaarschap met elkaar in evenwicht.

Hieronder kun je kort kennismaken met onze landelijk bestuursleden.

Erik Dannenberg

Voorzitter
Voorzitter Divosa, vereniging gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein

“Present is een prachtige maatschappe lijke beweging waarbij zowel ontvangers als gevers positief veranderen door de uitgevoerde projecten. Present maakt het praktisch mogelijk om naar elkaar om te zien. Maar ook om aan een sterkere samenleving te werken waarbij iedereen erbij hoort, iedereen ertoe doet en ieder een mee kan doen.” LinkedIn

Jan Willem Meinsma

Penningmeester

“Al jaren ken ik Present en was vanaf het begin enthousiast over het format. Ik ben opgegroeid met de waarde van vrijwilligerswerk, het hoorde er gewoon bij. Minder mensen zijn beschikbaar voor structureel vrijwilligerswerk terwijl de behoefte aan aandacht en de wens om het te geven er nog steeds zijn. Ik draag graag bij aan het verder ontwikkelen van Present.” LinkedIn

Gideon van den Brink

Algemeen lid
Projectmanager data en modellering

“In 2008 heeft Present mijn hart veroverd, en sindsdien op verschillende plekken vastgehouden. Wat ik knap vind in het concept van Present is dat niet alleen nuttige (nodige!) projecten goed gebeuren, maar er tegelijk veel onzichtbaars gebeurt: ontmoeting en blikverruiming voor zowel hulpontvanger als vrijwilliger. Een constante factor binnen zeer verschillende plaatselijke stichtingen. Ik ben er, samen met veel andere mensen, talloze herinneringen en inzichten rijker van geworden!”” LinkedIn

Joris Harinck

Jurist M&A Legal bij BDO

“In mijn studententijd ben ik in aanraking gekomen met Stichting Present Leiden. Ik heb toen met mijn studentenhuis aan verschillende Present-projecten meegedaan. De visie en missie spreekt mij tot op de dag van vandaag aan. Ik kijk ernaar uit vanuit mijn expertise een bijdrage te leveren aan Stichting Present. ”
LinkedIn

Richard van Willigen

Algemeen lid
Senior Relatiebeheerder bij Mercy Ships Holland en eigenaar Vanwilligen Vermogensraad

“Present (zijn) is voor mij een vorm waarbij mensen echt naar elkaar omzien. Samen aan iets bouwen is het mooiste wat ons gegeven is in een maatschappij waarbij we elkaar nogal eens passeren. In de projecten van Present kan dat. Praktisch en concreet in je directe omgeving. Door iets verder te reiken dan je normaal doet, geeft dit voor alle betrokkenen een enorme verrijking.”
LinkedIn

Dianne van Muijen

Algemeen lid
Manager HR&O en Facilitair bij Ymere

“Drempels verlagen, bruggen bouwen, muurtjes breken en zo generaties, wijken, straten, buren, collega’s en culturen verbinden! Dat is waar Present als beweging een bijdrage aan wil leveren en ik beschouw het als een prachtige en verantwoordelijke taak hier als bestuurslid een bijdrage aan te mogen leveren.”
LinkedIn

Marije Kuiper

Algemeen lid
Strategisch Adviseur ICT bij Zorgselect en Ondernemer in Advies & Coaching

“Tijdens mijn studententijd deed ik als student een Presentproject. Een puinhoop van een tuin maakten we in een middag aan kant. Ik realiseerde me hoe weinig ik eigenlijk in contact kwam met kwetsbare mensen die deze hulp nodig hadden. Ik heb er zin in om samen nog meer waardevolle ontmoetingen met blijvende impact te kunnen realiseren.” LinkedIn

Contact

Wil je graag in contact komen met een van onze bestuurders? Neem gerust contact met ons op.