Dit is Present

Team Present Nederland

Tal van mensen zijn Present overal in Nederland. We hebben ook een landelijk team en bestuur. Hieronder lees je wie we zijn en waar je ons voor kunt bellen of mailen. Onze landelijke organisatie wordt gevormd door de volgende mensen:

Vacature directeur


Ineke Jonker

Coördinator Bedrijven

ineke.jonker@presentnederland.nl
(06) 31910356
maandag, donderdag en vrijdag

Henk Ockerse

Directeur a.i.

henk.ockerse@presentnederland.nl
(06) 51806083
maandag t/m donderdag

Moniek Kars

ICT-Coordinator, Regioadviseur
Gelderland, Randmeren,
Overijssel-oost


moniek.kars@presentnederland.nl
(06) 15225438
maandag, woensdag en donderdag

Sietske Sportel

Regioadviseur
Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
en Midden-NL


sietske.sportel@presentnederland.nl
(06) 38642406
maandag t/m donderdag

Harry van Wieren

Regioadviseur
Groningen, Friesland, Drenthe,
Overijssel-noord


harry.van.wieren@presentnederland.nl
(06) 16785955
maandag t/m donderdag

Sabrya de Zwaan

Office Manager

sabrya.de.zwaan@presentnederland.nl
(033) 432 01 33 / (085) 023 11 26
maandag tot en met donderdag

Jenny Buisman

Secretarieel Medewerker

jenny.buisman@presentnederland.nl
(033) 432 01 33 /(085) 023 11 25
dinsdag, donderdag en vrijdag

Sebastiaan Hexspoor

Coördinatie Communicatie

sebastiaan.hexspoor@presentnederland.nl
(06) 55915736
maandag, dinsdag en donderdag

Elsje Goudzwaard

Adviseur Juridische Zaken

elsje.goudzwaard@presentnederland.nl
(06) 54900742
maandag (even weken)
dinsdag (oneven weken)

Judith Baart

Projectleider Jong Present

judith.baart@presentnederland.nl
(033) 432 01 33
maandag, dinsdag en donderdag


Samenwerking met externe specialisten

Present Nederland werkt nauw samen met de volgende (vrijwillige) specialisten:

Arenda Janssen

Administratie

Jack Schneider

IT Support

Arina Greven

IT Support


Bestuur

Het landelijk bestuur bouwt samen met het team van Present Nederland aan de langetermijnstrategie van de formule en ons landelijke netwerk. Ze bewaakt de hoofdlijnen en representeert Present op diverse podia.

Jaarlijks evalueert de Present Raad het beleid van het landelijk bestuur. De Raad bestaat uit een afvaardiging van lokale Presentbestuurders. Zo blijft de centrale regie en het lokale eigenaarschap met elkaar in evenwicht.

Hieronder kun je kort kennismaken met onze landelijk bestuursleden.

Erik Dannenberg

Voorzitter
Voorzitter Divosa, vereniging gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein

“Present is een prachtige maatschappe lijke beweging waarbij zowel ontvangers als gevers positief veranderen door de uitgevoerde projecten. Present maakt het praktisch mogelijk om naar elkaar om te zien. Maar ook om aan een sterkere samenleving te werken waarbij iedereen erbij hoort, iedereen ertoe doet en ieder een mee kan doen.” LinkedIn

Jan Willem Meinsma

Penningmeester
Directeur Control & Finance bij Hogeschool Saxion
en Midden-NL


“Al jaren ken ik Present en was vanaf het begin enthousiast over het format. Ik ben opgegroeid met de waarde van vrijwilligerswerk, het hoorde er gewoon bij. Minder mensen zijn beschikbaar voor structureel vrijwilligerswerk terwijl de behoefte aan aandacht en de wens om het te geven er nog steeds zijn. Ik draag graag bij aan het verder ontwikkelen van Present.” LinkedIn

Gideon van den Brink

Algemeen lid
Projectmanager data en modellering

“In 2008 heeft Present mijn hart veroverd, en sindsdien op verschillende plekken vastgehouden. Wat ik knap vind in het concept van Present is dat niet alleen nuttige (nodige!) projecten goed gebeuren, maar er tegelijk veel onzichtbaars gebeurt: ontmoeting en blikverruiming voor zowel hulpontvanger als vrijwilliger. Een constante factor binnen zeer verschillende plaatselijke stichtingen. Ik ben er, samen met veel andere mensen, talloze herinneringen en inzichten rijker van geworden!”” LinkedIn

Hester den Oudsten

Algemeen lid
Bestuursadviseur Vereniging voor Griffiers


“Een paar jaar geleden maakte ik kennis met Present. Er ging een wereld voor me open! Letterlijk, omdat ik door de Presentprojecten bij mensen thuis kwam, die ik anders nooit had leren kennen. Ik leerde leefwerelden kennen, waarvan ik alleen van horen zeggen wist dat die bestonden. Dat heeft me geraakt en dat gun ik anderen ook. Die beweging op gang brengen waarin mensen naar elkaar omzien.”
LinkedIn

Richard van Willigen

Algemeen lid
Senior Relatiebeheerder bij Mercy Ships Holland en eigenaar Vanwilligen Vermogensraad

“Present (zijn) is voor mij een vorm waarbij mensen echt naar elkaar omzien. Samen aan iets bouwen is het mooiste wat ons gegeven is in een maatschappij waarbij we elkaar nogal eens passeren. In de projecten van Present kan dat. Praktisch en concreet in je directe omgeving. Door iets verder te reiken dan je normaal doet, geeft dit voor alle betrokkenen een enorme verrijking.”
LinkedIn

Dianne van Muijen

Algemeen lid
Manager HR&O en Facilitair bij Ymere

“Drempels verlagen, bruggen bouwen, muurtjes breken en zo generaties, wijken, straten, buren, collega’s en culturen verbinden! Dat is waar Present als beweging een bijdrage aan wil leveren en ik beschouw het als een prachtige en verantwoordelijke taak hier als bestuurslid een bijdrage aan te mogen leveren.”
LinkedIn

Marije Kuiper

Algemeen lid
Strategisch Adviseur ICT bij Zorgselect en Ondernemer in Advies & Coaching

“Tijdens mijn studententijd deed ik als student een Presentproject. Een puinhoop van een tuin maakten we in een middag aan kant. Ik realiseerde me hoe weinig ik eigenlijk in contact kwam met kwetsbare mensen die deze hulp nodig hadden. Ik heb er zin in om samen nog meer waardevolle ontmoetingen met blijvende impact te kunnen realiseren.” LinkedIn

Contact

Wil je graag in contact komen met een van onze bestuurders? Neem gerust contact met ons op.