Ontmoeting met statushouders

Klets&Koek

Klets&Koek is voor vrouwen uit alle culturen: nieuwkomers en Nederlanders. Met Klets&Koek willen we een veilige plek bieden waar vrouwen elkaar ontmoeten, vriendschappen kunnen ontstaan, talenten met elkaar worden gedeeld en we van elkaar leren. Kinderen zijn ook van harte welkom!

Klets&Koek is gestart vanuit de vraag en behoefte van vrouwelijke statushouders naar contact met Doetinchemse vrouwen om samen leuke dingen te doen en de Nederlandse taal en cultuur beter te leren kennen.

Wanneer?

De multiculturele vrouwenochtend vindt een keer in de maand op woensdag plaats (m.u.v. augustus) van 10.00 – 12.00 uur.  Vanaf 9.30 is er inloop met koffie en thee. De volgende bijeenkomsten zijn op:

  • 7 februari 2024
  • 6 maart 2024
  • 3 april 2024
  • 8 mei 2024
  • 5 juni 2024
  • 3 juli 2024
  • 4 september 2024
  • 2 oktober 2024
  • 6 november 2024
  • 4 december 2024

Waar?

De Huiskamer
Hooge Molenstraat 24
Doetinchem

Aanmelden
Aanmelden kan door contact op te nemen met Jasmijn Wagenaar, statushouders@presentachterhoek.nl of 06 14 63 88 73.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Coöperatiefonds van Rabobank Graafschap en het Oranje Fonds.