Wat kun jij doen voor en samen met statushouders?

Meet & Connect   

Vanuit een onveilige situatie komen vluchtelingen ons land binnen, in de hoop een nieuw bestaan op te kunnen bouwen. Na het doorlopen van een asielprocedure met positieve afloop krijgen zij een verblijfsvergunning voor een periode van 3 of 5 jaar en een woning toegewezen.

Integreren in een nieuwe samenleving en cultuur is niet eenvoudig. Het contact met Nederlanders is van groot belang om een nieuw leven op te kunnen bouwen in de Nederlandse samenleving.
Met het project ‘Meet & Connect’ willen we een duurzame verbinding tot stand brengen tussen Nederlanders en statushouders. Dit vanuit de overtuiging dat ieder mens vrienden nodig heeft om zich thuis te kunnen voelen. Concreet betekent dit dat we Doetinchemse gezinnen koppelen aan Doetinchemse statushouders voor een periode van 1 jaar. Gedurende dit jaar spreek je met elkaar af, onderneem je activiteiten en deel je je leven met elkaar op basis van vriendschap en gelijkwaardigheid. Lijkt je dit leuk? Neem dan contact op met Jasmijn Wagenaar, T 06 1463 8873 of jasmijn.wagenaar@presentachterhoek.nl.

Klets&Koek: multiculturele vrouwenochtenden

Klets&Koek verbindt vrouwelijke nieuwkomers en Nederlands vrouwen. Met Klets&Koek willen we een veilige plek bieden waar vrouwen elkaar ontmoeten, vriendschappen kunnen ontstaan, talenten met elkaar worden gedeeld en we van elkaar leren.

Klets&Koek is gestart vanuit de vraag en behoefte  van vrouwelijke nieuwkomers naar contact met Doetinchemse vrouwen om samen leuke dingen te doen en de Nederlandse taal en cultuur beter te leren kennen. De multiculturele vrouwenochtend wordt iedere eerste woensdag van de maand gehouden.  Wil jij ook graag andere vrouwen ontmoeten, meld je dan aan bij Jasmijn Wagenaar, T 06 1463 8873 of jasmijn.wagenaar@presentachterhoek.nl.

Meet & Mix

Een Presentproject samen met statushouders in samenwerking met ‘Samen Doetinchem‘.

Statushouders in Doetinchem zoeken soms een zinnige dagbesteding, willen hun netwerk vergroten en oefenen graag de taal. Wat is er leuker dan samen met een paar Doetinchemmers een Presentklus aan te pakken? Samen een verwilderde tuin bij een zieke oudere leegruimen, samen de kinderkamer verven zodat het meisje weer een eigen plek heeft of samen wandelen met ouderen.  In deze ‘samenprojecten’ maken we groepjes van 2 of 3 Doetinchemmers en 2 of 3 statushouders.  Deze projecten worden vooralsnog uitgevoerd op dinsdagochtenden en zijn met name geschikt voor twee- en drietallen Doetinchemmers. We doen dit in samenwerking met ‘Samen Doetinchem‘.

Meld je aan of neem contact op!