Meet & mix

Voor groepen van twee tot drie personen

Statushouders in Doetinchem zoeken soms een zinvolle dagbesteding, willen hun netwerk vergroten en oefenen graag de taal. Wat is er leuker dan samen met een paar Doetinchemmers een Presentklus aan te pakken? Samen een verwilderde tuin bij een zieke oudere leegruimen, samen de kinderkamer verven zodat het meisje weer een eigen plek heeft of samen wandelen met ouderen.  In deze ‘Meet & Mix-projecten’ maken we groepjes van 2 of 3 Doetinchemmers en 2 of 3 statushouders.  Deze projecten worden vooralsnog uitgevoerd op woensdagochtend en zijn met name geschikt voor twee- en drietallen Doetinchemmers. We doen dit in samenwerking met ‘Samen Doetinchem‘. Ben je met een grotere groep? Vraag bij ons naar de mogelijkheden.

Meld je aan of neem contact op met jasmijn Wagenaar, jasmijn.wagenaar@presentachterhoek.nl of T 06 1463 8873.