Present verbindt Doetinchemmers met statushouders

29-01-2021

Online informatiebijeenkomst Meet&Connect

Present Doetinchem start weer met Meet & Connect. Het doel van dit project is om statushouders met een verblijfsvergunning te koppelen aan Doetinchemmers om hen zo te helpen met inburgeren. Er kunnen gezinnen, echtparen en alleenstaanden met elkaar worden verbonden. Doe je ook mee? Op maandag 22 februari organiseren we voor alle belangstellenden een online informatiebijeenkomst van 20.00 – 21.30 uur. Opgeven kan bij Jasmijn Wagenaar, projectcoördinator statushouders, jasmijn.wagenaar@presentachterhoek.nl.

Tijdens de informatiebijeenkomst zal de inhoud van het project worden uitgelegd en de begeleiding die je vanuit Present kunt verwachten. Daarnaast vertelt een Nederlandse moeder hoe zij haar match met een Syrische moeder en kinderen heeft ervaren.

Vanuit een onveilige situatie komen vluchtelingen ons land binnen, in de hoop een nieuw bestaan op te kunnen bouwen. Na het doorlopen van een asielprocedure met positieve afloop krijgen zij een verblijfsvergunning en een woning toegewezen.Integreren in een nieuwe samenleving en cultuur is niet eenvoudig. Het contact met Nederlanders is van groot belang om een nieuw leven op te kunnen bouwen in de Nederlandse samenleving.

De missie van Present Doetinchem is een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Met het project ‘Meet & Connect’ willen we een duurzame verbinding tot stand brengen tussen Nederlanders en statushouders. Voor meer informatie over Meet&Connect, kun je contact opnemen met Jasmijn Wagenaar, T 06 1463 8873.