ANBI status

Stichting Present Doetinchem heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Doetinchem

RSIN/Fiscaal nummer: 853606225

ANBI-status: groeps-ANBI

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-4860 8993

E-mailadres: info@presentdoetinchem.nl

Website: www.presentdoetinchem.nl

Postadres: Heidevloed 3, 7025 GE Halle

Bezoekadres: De Steck, Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download hier het beleidsplan 2014-2017 (actuele versie is in de maak)

Verslaglegging:

Voor de jaarlijkse verslaglegging verwijzen we naar de sub-pagina ‘Jaarverslagen’.

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Dhr. G. Berghoef, voorzitter
  • Dhr. D. van Groningen, vice-voorzitter
  • Mevr. E.J.A. Gerritsen, penningmeester/secretaris
  • Dhr. H. Dijk, lid
  • Dhr. H. de Graaf, lid
  • Dhr. C. Peters, lid

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Sociaal Werk