Comité van Aanbeveling

In ons Comité van Aanbeveling zitten ‘vooraanstaande’ Doetinchemmers. Ze ondersteunen de doelstelling van Present Doetinchem en dragen onze activiteiten een warm hart toe. Ze openen als onze ambassadeurs deuren voor ons. Het comité is samengesteld vanuit diverse maatschappelijke aandachtsgebieden: politiek, woningcorporatie, cultuur, bedrijfsleven, kerken en maatschappelijke organisaties. Deze aandachtsgebieden sluiten goed aan bij ons werk.

               

Mark Boumans,                        Els Birkenhäger,                    Steven Enneman,
burgemeester                           directeur-bestuurder Sité       directeur Rabobank Graafschap

               

Marleen Leurs,                         Henk Jansen,                         Tiny Vriezen,
directeur Buurtplein BV            directeur De Steck                  directeur Leger des Heils

              

Charles Droste,                     Ina Veldhuizen,                        Hans Martijn Ostendorp,
directeur Amphion                 predikant                                  directeur BV De Graafschap

       

Ester van de Haar,                  Hans Pauw,
directeur Gruitpoort                 pastoor