Comité van aanbeveling

In ons Comité van aanbeveling zitten ‘vooraanstaande’ Doetinchemmers. Ze ondersteunen de doelstelling van Present en dragen onze activiteiten een warm hart toe. Ze openen als onze ambassadeurs deuren voor ons. Het comité is samengesteld vanuit diverse maatschappelijke aandachtsgebieden: politiek, woningcorporatie, cultuur, bedrijfsleven, kerken, maatschappelijke organisaties en onderwijs. Deze aandachtsgebieden sluiten goed aan bij ons werk.

               

Mark Boumans,                        Els Birkenhäger,                    Steven Enneman,
burgemeester                           directeur-bestuurder Sité       directeur Rabobank Graafschap

               

Marleen Leurs,                         Henk Janssen,                      Tiny Vriezen,
directeur Buurtplein BV            directeur De Steck                directeur Leger des Heils

              

Charles Droste,                     Ina Veldhuizen,                        Hans Martijn Ostendorp,
directeur Amphion                 predikant                                  directeur BV De Graafschap

             

Ester van de Haar,                  Hans Pauw,                            Anke Visser,
directeur Gruitpoort                 vicaris / pastoor                     sectordirecteur Graafschap College