Onze partners

Bij het organiseren van onze projecten werken we samen met de volgende organisaties uit de sector wonen, zorg en welzijn:

 • Buurtplein BV (buurtcoaches)
 • Bureau Jeugdzorg
 • COA
 • Elver
 • Estinea
 • Iriszorg
 • Leger des Heils
 • Lindenhout
 • Markenheem
 • MEE Oost
 • OGGZ, GGnet
 • Sa-net
 • Sensire
 • Sité Woondiensten
 • Siza, regio Achterhoek
 • Zozijn

Daarnaast zijn we partner van:

 • De Doetinchemse Uitdaging
 • Diaconaal Platform Doetinchem
 • Gasthuisfonds
 • Humanitas
 • Kledingbank
 • Kom Erbij in Doetinchem
 • Nieuwe Dijkhuis (maaltijden)
 • Mini Manna Markt
 • Platform Armoedebestrijding (PAD)
 • Vluchtelingenwerk Oost Nederland 
 • Voedselbank
 • Vrijwilligerscentrale 
 • WORLD

Present Doetinchem wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële of materiële bijdrage van de volgende organisaties:

 • Het Noaberfonds Doetinchem (subsidiebijdrage)
 • Oranjefonds Oranje Fonds   www.oranjefonds.nl Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door hun steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.
 • VSB-fonds
 • Protestantse Fondsen
 • Kansfonds   www.kansfonds.nl  Het Kansfonds helpt mensen omzien naar kwetsbaren zodat niemand buitengesloten raakt.
 • Gemeente Doetinchem (subsidiebijdrage)
 • Sité Woondiensten (subsidiebijdrage)
 • De Ridderlijke Duitsche Orde (subsidiebijdrage)
 • Platform Meedoen en Ondersteuningsdiensten (subsidiebijdrage)
 • Provincie Gelderland (subsidiebijdrage)
 • Ds. van Dijk Fonds (subsidiebijdrage)
 • PCI  en bestuur Maria Laetitiaparochie Doetinchem (subsidiebijdrage)
 • Financiële bijdragen uit diverse kerken
 • Notariskantoor Reijenga ‘s-Heerenberg (statuten)
 • Copy Shop Doetinchem (ontwerp, lay-out, sposoring PR-materiaal)
 • Stichting CABO Doetinchem (donateur)
 • Sensire (sponsorbijdrage)
 • Rosendaal Schilderwerken (schildermateriaal; restanten verf)
 • Veenhuis Bouwbedrijf Zelhem (donatie tgv 60-jarig jubileum)
 • Schildersbedrijf Ebbers aan de Gaarde (sponsoring overalls etc)
 • Printing Partners (drukwerk jaarverslag)
 • ING Bank (sponsorbijdrage)
 • Ebbers Salarisadministratie (prodeo administratie)
 • Hanskamp Hoveniers (advies, inzet materiaal, personeel)
 • Paul Bos Hoveniers (advies, inzet materiaal, personeel)
 • Eddy Ebbers Schilderwerken (schildermateriaal)
 • Buha (afspraken gratis afval afvoeren)
 • De Steck (sponsoring werkplek)
 • Greenm2 Eric Ticheloven (sponsoring tuinmaterialen)