Team en bestuur

Het team in Doetinchem bestaat momenteel uit:

 • Josefien Nahuis, projectcoördinator
 • Jasmijn Wagenaar, projectcoördinator nieuwkomers
 • Ellen Klaassen, projectcoördinator Jong Present
 • Nelly de Vries, directeur Present Achterhoek
 • Arina Greven, coördinator PR & communicatie (Achterhoekbreed)

(Foto’s: Giovanni Tunzi)

Ons bestuur is als volgt samengesteld:

Onbetaalbare vrijwilligers die ons team op dit moment versterken, zijn:

 • Paul Raamstijn, nieuwsbrief
 • Giovanni Tunzi, fotografie/film
 • John Spekschoor, ontwerp PR-materiaal, vormgeving
 • Gilbert van Schooten, projectbegeleider
 • Laurens Gerritsen, projectbegeleider
 • Henry Hendriksen, projectbegeleider
 • Aad Koeleman, groepenbegeleider
 • Adrie Rijneveld, projectbegeleider
 • Ina Rozema, projectbegeleider
 • Johan Mol, projectbegeleider

En daarnaast hebben we tientallen ‘flexvrijwilligers‘ die zich wat vaker willen en kunnen inzetten! Heb je hiervoor interesse? Zie onder vacatures. Neem contact op via info@presentdoetinchem.nl.