Visie & missie

Visie

We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. En een beweging op gang brengen in Doetinchem waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Naam en logo 

Het logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een brug en een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, kunnen mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen worden met elkaar verbonden. De verfvegen laten iets van het concrete zien van Present: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken naar een ander. De naam ‘Present’ wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de ‘present time’.

Onze inspiratie

De kwaliteit van een samenleving wordt bepaald door het omzien naar de zwakken. En de kwaliteit van het leven van ieder mens wordt bepaald door wat we voor anderen betekenen. Present put inspiratie uit de christelijke traditie, waarin deze waarden centraal staan. We werken met en voor iedereen, ongeacht levensovertuiging. We brengen mensen die willen geven in contact met mensen die hulp goed kunnen gebruiken. En zo bouwen we mee aan een leefbare Achterhoek waarin ieder mens belangrijk is. Authentiek Naoberschap in een nieuwe, eigentijdse jas.

Impact

Vrijwilligerswerk met Present heeft zin! De methode Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten. Lees verder