Sociaal Groen

Present Doetinchem heeft samen met een aantal samenwerkingspartners twee grote projecten rondom het opknappen en onderhouden van tuinen.

Sociaal Groen

Binnen dit project helpen groepen vrijwilligers bij het duurzaam beplanten van tuinen van kwetsbare mensen. Mensen die door gezondheidsproblemen, een beperkt budget en klein sociaal netwerk zelf niet in staat zijn om hun tuin goed te onderhouden. Na de make-over van de tuin worden er vaste vrijwilligers aan de tuin gekoppeld. In overleg en samen met de bewoners houden deze vrijwilligers de tuin bij, totdat een onderhoudsarme groene en biodiverse tuin is ontstaan. Een win-winsituatie; de bewoner krijgt een groene tuin en zijn/haar sociaal isolement wordt verkleind. Sociaal Groen is een samenwerking tussen de gemeente Doetinchem, Sité Woondiensten en Present Doetinchem.
Lees meer

Project Tuinonderhoud

Het project tuinonderhoud is een samenwerkingsverband tussen Sité Woondiensten, Pauropus, Stadskamer Doetinchem en Present. Het doel van dit project is om de leefbaarheid van de wijk te bevorderen door goed onderhouden tuinen. Mensen die hun tuin niet meer kunnen onderhouden, schamen zich daar vaak voor. Met een opgeknapte tuin maken zij weer makkelijker een praatje met hun buren. De samenwerkende organisaties zorgen dat tuinen worden opgeknapt en ook daarna onderhouden. Het doel daarbij is de inwoners zoveel mogelijk de regie terug te geven over hun tuin. De regie van het project tuinonderhoud ligt bij Present, zij werkt hierbij nauw samen met Stadskamer Doetinchem.
Lees meer