Ik ben hulpverlener

Project tuinonderhoud

Het project tuinonderhoud is een samenwerkingsverband tussen Sité Woondiensten, Pauropus, Stadskamer Doetinchem en Present.

Het doel van dit project is om de leefbaarheid van de wijk te bevorderen door goed onderhouden tuinen.

Medewerkers van Sité, buurtcoaches en hulpverleners komen met enige regelmaat in contact met mensen die een verwaarloosde of slecht onderhouden tuin hebben. Mensen die hun tuin niet meer kunnen onderhouden, schamen zich daar vaak voor. Met een opgeknapte tuin maken zij weer makkelijker een praatje met hun buren. De samenwerkende organisaties zorgen dat tuinen worden opgeknapt en daarna worden onderhouden. Het doel daarbij is de bewoners zoveel mogelijk de regie terug te geven over hun tuin. De coördinatie van het project tuinonderhoud ligt bij Present, zij werkt hierbij nauw samen met Stadskamer Doetinchem. Het tuinteam van de Stadskamer onderhoudt alleen tuinen in Doetinchem (en niet in Gaanderen en Wehl).

N.B. Op dit moment is het niet mogelijk een aanmelding te doen voor tuinonderhoud  door vrijwilligers van de Stadskamer. Het tuinteam houdt ongeveer vijftig tuinen bij. Er is een lange wachtlijst en weinig doorstroming. Zodra het weer mogelijk is om tuinen voor onderhoud aan te melden, vermelden wij dat hier.

Bekijk hier de flyer voor hulpverleners met meer informatie over de werkwijze.

Voor aanmelden van een hulpvraag voor het eenmalig opknappen van een tuin: klik hier.

Gezocht: vrijwilligers tuinonderhoud

Stadskamer Doetinchem zoekt tuinvrijwilligers voor het regulier tuinonderhoud. Met meer vrijwilligers kunnen we meer doen!

Neem contact op met Bennie Hebbink, b.hebbink@stadskamer.com, voor meer info als je interesse hebt om vrijwilliger te worden.