Terugblik 2020 en vooruitblik 2021

10-12-2020

Present in Coronatijd

Het jaar 2020 is een raar jaar geweest. Corona zorgde voor een heel ander jaar dan waar we ons op voorbereid hadden. Dat geldt niet alleen voor ons als organisatie, maar ook voor veel van onze lezers van deze nieuwsbrief. Veel gezinnen en bedrijven hebben het zwaar. De zorgen zijn groot. Inkomsten staan onder druk, eenzaamheid ligt op de loer, mensen zijn bang, mensen hebben verdriet.

Eind november was er een digitaal overleg tussen de bestuurders van alle 75 Present-organisaties in het land. En eigenlijk hoorden we van iedereen hetzelfde verhaal: het is moeilijker op dit moment groepen in beweging te krijgen om mensen te helpen. Maar bedrijven laten hun medewerkers thuis werken en zien op dit moment het buitenshuis deelnemen aan projecten nu even niet zitten, waardoor inkomsten voor de lokale Present-Stichtingen teruglopen.

Toch is in Dordt het “licht aangegaan”. Ellen en Tineke, onze coördinatoren waren heel actief binnen “Licht voor Dordt”, een platform van nagenoeg alle hulpverlenende organisaties in Dordt. Terecht werd dat door de gemeente Dordt gewaardeerd met de Vrijwilligersprijs 2020. Daar wil ik onze beide coördinatoren mee feliciteren. Zij hebben uitstekend werk gedaan. Ellen was vooral betrokken bij de hulplijn, de telefoonlijn van verschillende Dordtse vrijwilligersorganisaties waar de hulp werd gecoördineerd en Tineke was nauw betrokken bij de totstandkoming van de overkoepelende organisatie “Samen Dordt”.

De kwaliteiten van Ellen en Tineke zijn niet ongemerkt gebleven. Zij zullen in de loop van 2021 aan de slag gaan binnen de nieuwe organisatiestructuur van “Samen Dordt”. Tineke wordt daar coördinator en Ellen zal de Hulplijn op zich nemen, om zo alle hulpvragen met de hulpverlenende instanties te kunnen matchen.

Voor ons als Present is dat vreselijk jammer. We zullen dus op zoek moeten gaan naar nieuwe mensen. Maar we zijn er trots op dat de kwaliteiten van Ellen en Tineke doorslaggevend zijn geweest voor hun nieuwe functie; kwaliteiten die ze bij ons als Present hebben kunnen inzetten en ontwikkelen.

Daarnaast wil ik aangeven dat ons bestuurslid Thomas Goldschmeding namens Present Dordrecht-Papendrecht zitting heeft in het nieuwe Stichtingsbestuur van de Stichting Hulplijn.

Komende tijd zal gewerkt worden aan de invulling van de vacatures. Via de website is de vacaturetekst beschikbaar. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Frans Riet