Aanmelden Kerstengel 2020

Aanmelden als Engel

  • Het is een engel niet toegestaan om informatie, die hij/zij over zijn/haar begunstigde zal ontvangen, met anderen te delen. Tevens vragen wij u om deze informatie na het Kerstengelenproject te vernietigen en van uw computer te verwijderen. Met uw aanmelding als Kerstengel gaat u ermee akkoord dat Stichting Present uw gegevens vastlegt en dat wij deze gegevens (nu en in de toekomst) mogen gebruiken voor het Kerstengelenproject.