Voor vrijwilligers

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

In 1 dag komt er echt iets van de grond

Dat kan eenmalig, op projectbasis waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft.  Maar ook  ook als jouw groep zich  op structurele basis voor een ander in Dordrecht of Papendrecht wil inzetten kunnen jullie je aanmelden. Het doel van Present is om een  beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij  steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!

Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van de groep vrijwilligers. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Maar door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs  achter gesloten voordeuren. Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door  op deze manier samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de samenleving.  En omdat we projecten willen organiseren die gebaseerd zijn op jullie interesses, kennis en kunde selecteren wij hulpvragen waarbij jullie inzet zinvol én effectief is.

Werkwijze Stichting Present Dordrecht-Papendrecht

Present organiseert projecten voor vrijwilligersgroepen volgens onderstaande stappen:

1. Aanmelding

Minimaal 6 weken voordat jullie een project willen doen, vul je namens de hele groep het online aanmeldformulier in. Je vermeldt hierop de door jullie gewenste datum en het geschatte aantal deelnemers. Als je wilt, kun je ook alvast een voorkeur opgeven voor een sociale of praktische activiteit.

2. De voorbereiding

Een medewerker van Present neemt contact met jullie op om door te spreken wat jullie leuk vinden om te doen en waar jullie goed in zijn. We bespreken wat voor activiteiten er bij jullie groep zouden passen.

3. Koppeling

Vervolgens gaat Present op zoek naar een project dat past bij de groep. Dit gebeurt via maatschappelijke organisaties. Hulpverleners en activiteitenbegeleiders in instellingen kennen hun cliënten en staan ervoor garant dat de hulp terecht komt bij hen die het hardst nodig hebben. Dat zijn mensen die weinig of geen geld, gezondheid of sociaal netwerk hebben.

4. Locatiebezoek

Zodra er een koppeling is gemaakt, plant Present een locatiebezoek, waarbij de contactpersoon van de vrijwilligers, de hulpverlener van de maatschappelijke organisatie, de hulpontvanger (in het geval van een praktisch project) en iemand van Present aanwezig zijn. Hier worden de afspraken omtrent het project gemaakt. Er wordt een projectbeschrijving gemaakt met alle afspraken.

5. Het project

Na dit bezoek kan het project plaatsvinden. Het project wordt opgestart en in de meeste gevallen ook weer afgesloten door een medewerker van Present.

6. Evaluatie

Nadat het project heeft plaatsgevonden, evalueren we met jullie en met de hulpverlener om te horen hoe het project is verlopen.

7. Terugkoppeling

Als Present in contact met de hulpverlener een update krijgt van de situatie van de hulpverlener, dan zullen we je dit laten weten.

Quotes van vrijwilligers

  • “Ik vond het prettig hoe Present ons heeft begeleid. Het was helder wat er moest gebeuren en waar we terechtkwamen.”
  • “Het geeft zoveel voldoening om iemand die je niet kent, maar die hulp nodig heeft, te helpen.”
  • “Wat kun je veel werk verrichten in een korte periode met een gemotiveerde groep vrijwilligers!”
  • “Een man van 95 heeft de hele avond met een van ons gedanst. Hij was hier zichtbaar van aan het genieten.”
  • “In het begin leek het of Jos wat afstandelijk was, maar toen we samen bezig waren, leek het of hij zich steeds meer op zijn gemak ging voelen.”
  • “De combinatie van schilderen en het ontmoeten van de hulpontvanger is een topcombinatie. Het geeft een zeer voldaan gevoel en je wordt er blij van.”

Doe ook mee!

Dus, wil jij met jouw team, afdeling, kring, familie of vriendengroep “present zijn” in Dordrecht of Papendrecht?  Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!

Meld je aan als groep

Of lees meer over meedoen als bedrijf, gezin, kerk, studentenvereniging, school of ander netwerk