Kerk-Doet-Dag 2024 Kandelaarkerk

Tijdens de veertigdagentijd organiseert Stichting Present samen met jullie de Kandelaar-Doet-Dag!

Juist de vastenperiode, is de perfecte tijd om even stil te staan en geïnspireerd te worden om iets te betekenen voor een ander. Je tijd anders in te richten.

De doet-dag vindt plaats op 16 Maart 2024. Op deze dag worden jullie als groep of individu ingezet bij een praktisch of een sociaal project. Een plek waar jullie de liefde van Jezus handen en voeten geven. Uitreiken en omzien naar bewoners in Dordrecht.

Hoe werkt het concreet:

– Vanaf 28 januari kan je je individueel (je wordt dan door ons ingedeeld in een groepje) of met een eigen groep aanmelden. NB: Als je je aanmeldt met een eigen groep, hoeft alleen de contactpersoon van de groep het formulier in te vullen
– Uiterlijke inschrijfdatum is zondag 4 februari.
– Na je aanmelding zoeken wij een passend project, waar je op 16 maart aan de slag kunt. Informatie hierover volgt in de week voor 16 maart.

Aanmelden niet meer mogelijk. Mocht je heel graag toch nog meedoen, mail even naar info@presentdordrecht.nl, dan kunnen we nog kijken of we jou nog kunnen matchen.